KSA MOH: Anim na importanteng hakbang na dapat gawin sa panahon ng quarantine sa loob ng bahay

Share this:

Ano ang dapat gawin sa quarantine sa loob ng bahay?

  1. Buksan ang mga bintana at siguradohing nakakalanghap parati ng sariwang hangin
  2. Siguradohing parating nagdidisimpekta ang mga bagay na madalas gamitin katulad ng hawakan ng pintuan.
  3. Huwag makihalubilo sa kahit sino, at humingi ng pasensya sa hindi pagtanggap ng bisita.
  4. Huwag makibahagi sa iba ng mga kagamitan sa pagkain at pwede kang gumamit ng platong papel ng isang beses
  5. Makipagkumunikasyon sa mga tao sa pamamagitan ng telepono at mga aplikasyon.
  6. Huwag makibahagi ng mga kagamitang pansarili at parati itong idisimpekta.

Source:

Share this: