SPA: Tagalog Advisory tungkol sa Curfew ng KSA

Share this:

Pahayag mula sa Royal Court

Ang Custodian ng Dalawang Banal na Mosque sa, Haring Salman bin Abdulaziz, ay nagpatuloy mula sa kanyang labis na pagmamalasakit sa kabutihan at kaligtasan ng mga mamamayan at residente ng Kaharian, at sa pagsasagawa ng bawat posibleng pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng nobelang Coronavirus, ay nagpalabas. isang Royal Decree, na itinatakda ang mga sumusunod:

Una: Ipapatupad ang isang curfew sa gabi para sa lahat ng mga indibidwal, mamamayan at residente.Ang curfew na ito ay umaabot sa loob ng 21 na araw, simula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, simula Lunes, Marso 23, 2020.

Pangalawa: Ang Ministry of Interior ay gagawa ng hakbang upang maipatupad ang curfew sa gabi. Ang lahat ng sibilyan at militar ay inatasang makipagtulungan sa Ministry ukol sa paksang ito.

Pangatlo: Ang mga empleyado sa mahalagang pampubliko at pribadong sektor, na patuloy na kinakailangan ang kanilang serbisyon sa panahon ng curfew ay ibinukod. Kasama dito ang mga nagtatrabaho sa mga sektor ng militar, seguridad, at media, kasama ang mga empleyado sa mga sektor ng kalusugan at serbisyo, at ang mga nagtatrabaho sa mga establisimiyentong ibinukod, ay ililista sa pamamagitan ng isang pahayag mula sa Ministry of Interior, habang nililimitahan ang mga ito sa kanilang mga saklaw ayon pa rin sa mga hakbang at alituntunin na inilagay ng Security Executive Committee.

Alinsunod sa Royal Decree na ipapatupad ng batas at awtoridad ay hinikayat ang lahat ng mamamayan manatili sa kanilang mga tahanan sa mga panahong ito, lalo na sa oras ng curfew sa gabi, at huwag umalis nang kanilang mga tahanan sa oras ng curfew maliban sa mga kaso ng matinding pangangailangan.

Ang pagpapangalaga sa kalusugan ng publiko ay naging isa sa pinakamahalagang tungkulin para sa mga mamamayan at residente na dapat tuparin ang tungkulin na iyon sa pamamagitan ng pananatili sa kanilang mga tahanan, bilang hindi pag-expose ng kanilang sarili at ng kanilang bansa sa peligro ng pandemyang ito.

Source:

Share this: