Makkah City lang, hindi kasama sa pinalawig na curfew ang Jeddah, Taif at iba pang nasasakop ng Makkah Region

Share this:

Nililinaw ng Makkah Governorate sa kanilang Twitter account na ang Makkah City lamang ang kasama sa pinalawig na curfew hours na mag-uumpisa ngayong alas 3 ng hapon (Marso 26, 2020, Huwebes), at hindi ang buong Makkah Region kung saan napapabilang ang Jeddah, Taif at iba pa.

Ang curfew hours ng Jeddah, Taif at iba pang lugar na nasasakop ng Makkah Region maliban sa Makkah City, ay mananatili sa alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga

Sa pinalawig na curfew, wala ng makakalabas at makakapasok sa Riyadh, Makkah at Madinah Cities. Wala na rin makakapasok at makakalabas sa bawat Regions. Maliban sa mga nauna nang nadeklara na mga exceptions katulad ng mga nagprovide ng mga basic services (health, food water, electricity, communication at military services)

Source:

Share this: