Pinoy Radiologist, pang-apat na frontliner sa Kuwait na namatay dahil sa COVID19

Share this:

Malungkot na balita.

Ipagdasal natin ang kapayapaan sa kaluluwa ni yumaong Gerardo Castillo. Makikiramay din tayo sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay.

Google Translation of Arabic News to English

The fourth death of health personnel with Corona virus for a radiologist at Farwaniya Hospital

Abdul Karim Al-Abdullah
www.alanba.com.kw

Gerardo Castillo, a radiologist at the Farwaniya Hospital, died of an infection with the Corona virus while working in the front rows.

This is the fourth death of health personnel after they contracted the emerging coronavirus.

Source: https://www.alanba.com.kw

Share this: