KSA – MOI, nagpa-alala na huwag lumabag sa mga regulasyon, ng travel permit, ng pagtitipon sa workplace at sa mga tindahan

Share this:

Sa tatlong magkakasunod na araw, nagpaalala ang Ministry of Interior ng Kingdom of Saudi Arabia na huwag lumabag sa mga regulasyon para labanan ang pagkalat ng COVID19.

Basahing mabuti upang hindi tayo makalabag nito at maiiwasan ang mga bayarin o parusang kulong at deportation.

MOI KSA: Parusa para sa mahuling lumabas at walang travel permit o travel pass sa oras ng curfew

Mayo 21, 2020 – Pinaalala ng Ministry of Interior ng Kingdom of Saudi Arabia ang parusa sa sinumang lumalabas para magtatrabaho sa oras ng curfew at walang travel permit o travel pass.

Ang lalabag sa regulasyon, ay may fine na 10,000 SAR at hindi lalagpas sa 100,000 SAR, o makukulong na hindi bababa sa isang buwan at hindi lalagpas sa isang taon, o parusang parehong makukulong at magbabayad ng fine.

At kung sakaling maulit ang paglabag ay madodoble ang parusa na ipinataw sa unang paglabag.

Kung ang lumalabag ay isang resident (expat) siya ay ma-deport pagkatapos mapataw ang mga parusa sa kanya.

Ang mga nakasaad na parusa ay sang-ayon sa Shariah law.

Source: .https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1263479842315685888

KSA MOI: Ang parusa para sa paglabag sa regulasyon ng pagtitipon sa work place.

Mayo 20, 2020 – Nagpababala ang Ministry of Interior laban sa mga pagtitipon sa lugar ng trabaho (mga grupo ng manggagawa sa loob ng bahay o building an ginagawa, or bahay pahingaan, at iba pagn bahay). Ang mga lalabag ay may malaking parusa.

Matatandaan na noong Mayo 7, 2020, nagpalabas ng regulasyon ang KSA-MOI para limitahan ang mga pagtitipon at nakasaad na bawal ang may lima (5) o higit pa na tao sa loob ng isang maliit at siksik na espasyo sa lugar na hindi nila sariling pamamahay.

Sa unang paglabag, ang parusa ay 50,000 SAR sa establishment o kompanya, at 100,000 SAR sa pangalawang paglabag. madodoble pa ito sa pangatlong paglabag at may reklamong isasampa sa Public Prosecution.

Ang parusa naman sa mga dumalo ay 5,000 SAR sa unang paglabag at 10,000 SAR sa pangalawang paglabag at may reklamong isasamapa sa Public Prosecution.

Kung ang nagpabaya ay ang isang pribadong institusyon (katulad ng isang shop), ito ay masasara ng 3 buwan sa unang paglabag at 6 buwan sa kung mauulit ang parehong pagpapabaya.

Pinayohan ng MOI ang lahat ng nakakaalam tungkol sa anumang pagtitipon na may paglabag sa regulasyon para mapigilan ang pagkalat ng COVID19, ay dapat tumawag sa 999 hotline para sa lahat ng mga rehiyon ng Kaharian, maliban sa rehiyon ng Makkah Al-Mukarramah, na ang hotline ay 911.

Source: https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1263166388040073217

KSA MOI: Parusa para sa mga lalabag sa regulasyon ng pagititipon sa isang commercial store

Mayo 19, 2020 – Kinumpirma ng Ministry of Interior (MOI) ng Kingdom of Saudi Arabia noong Martes na ang parusa sa lalabag sa regulasyon ng pagtitipon sa bawat tao (shopper o worker) sa loob o labas man ng commercial store, na lumagpas sa pinapayagang bilang ng tao, ay 5,000 SAR at hindi lalagpas sa kabuuang halaga na 100,000 SAR .

Ipinapahiwatig ng MOI na kung mauulit ang parehong paglabag, ang parusa ay maging 10,000 SAR bawat tao. Ang parusa ay madodoble at ipasa ang kaso sa Public Prosecution.

Ipinahiwatig din ng MOI na kung ang nagpabaya ay ang isang pribadong institusyon na tindahan, ito ay masasara ng 3 buwan sa unang paglabag at 6 buwan sa kung mauulit ang parehong pagpapabaya.

Binigyang diin ng MOI na kung ang nagkasala ay isang resident (expatriate), siya ay madeport at hindi na makakabalik pa sa kaharian pagkatapos mapataw ang mga parusa sa kanya.

Matatandaan na noong Mayo 7, 2020, nagpalabas ng regulasyon ang KSA-MOI para limitahan ang mga pagtitipon at nakasaad na bawal ang may lima (5) o higit pa na tao sa loob ng isang maliit at siksik na espasyo sa lugar na hindi nila sariling pamamahay.

Related Articles:

Share this: