KSA MOH: Tatamman Smart Bracelet para sa mga Saudi citizens na babalik sa KSA mula sa labas ng bansa..

Share this:

Ang paggamit ng Tatamman Smart Bracelet ay bagong sistema, ng Ministry of Health (MOH) ng Kaharian ng Saudi Arabia para sa mga Saudi Citizens na nakabalik ng KSA mula abroad.

Kinumpirma ng MOH na ang mga Saudi citizens na bagong dating sa kaharian ay mag qurantine sa kanilang bahay sa halip na sa mga hospital facilities. Ang MOH ay direktang mag follow-up sa kanila sa pamamagitan ng Tatamman application.

Ang hindi susunod sa mga instructions ng MOH, ay haharap sa ligal na proseso. Ipinaliwanag ng MOH na ang sistemang ito ay rekomendado ng World Health Organization (WHO) at alinsunod sa tamang medical practices para mapigil ang pagkalat ng COVID19 virus.

Nananawagan ang MOH sa sinumang may mga sintomas o nais magpa check-up, na gamitin ang self-assesment service ng MAWID App o di kaya tumawag sa 937 hotline o sa WhatsApp hotline na 920005937.

Sources:

Share this: