KSA MOI: Guidelines at schedule sa pagbabago ng oras ng curfew, mga pahintulot sa paggala, pagbiyahe, negosyo, opisina, friday and group prayers, domestic flights, atbp.

Share this:

Inanunsiyo ngayong umaga ng Ministry of Interior ng KSA at ng Saudi Press Agency ang mga guidelines at schedule sa pagbabago ng oras ng curfew, mga pahintulot sa paggala, pagbiyahe, negosyo, opisina, friday and group prayers at domestic flights. Ito ang mga guidelines at schedule.

PANG-UNA – Mula araw ng Huwebes May 28, 2020 hanggang Sabado Mayo 30, 2020

Maari nang gumala sa lahat ng regions ng KSA, maliban sa Makkah City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.

Pwede na rin bibiyahe sa mga regions at cities basta sa oras ng walang curfew (mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon).

Sa oras ng walang curfew, pinapahintulotan na rin sa kanilang negosyo

  1. ang mga wholesale at retail shops
  2. ang mga commercial centers (malls)

Pinagbabawal pa rin ang magbukas ang mga establishments na walang social distancing katulad ng: beauty salons, barber salons, sports and health clubs, recreational centers, cinemas at iba pa na walang pahintulot sa awtoridad.

PANGALAWA: Mula Mayo 31, 2020 (Linggo) hanggang Hunyo 20, 2020 (Sabado), ito ang mga pahintulot

Maaring gumala sa lahat ng regions ng KSA (maliban sa Makkah City) umpisa sa alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.

Patuloy ang mga activities na pinahintulotan sa PANG-UNA.

Papayagan na ang mga Friday and group prayers sa mga Masjid ng Kaharian maliban sa Makkah City.

Sundin ang mga precautionary measures (social distancing, mask, curfew atbp)

May pasok na sa trabaho sa mga ministries, government agencies at mga private companies alinsunod sa pinapatupad ng Ministry of Human Resources and Social Development, Ministry of Health at relevant authorities.

Pahintulotan ang mga domestic flights, pero sundin ang mga precautionary at preventive measures na ipapatupad ng General Authority of Civil Aviation (GACA), ng Ministry of Health at relevant authorities.

Magbubukas na rin ang mga restaurants at coffee shops, basta sundin ang mga precautionary at preventive measures na pinapatupad ng mga competent authorities.

Pinagbabawal pa rin ang magbukas ang mga establishments na walang social distancing katulad ng including: beauty salons, barber salons, sports and health clubs, recreational centers, cinemas at iba pa na walang pahintulot sa awtoridad.

Kailangan masunod ang social distancing sa mga public places, at pinagbabawal pa rin ang mga pagtitipon ng mahigit 50 ka tao, katulad ng kasal, libing at iba pa.

PANGATLO – Mula Hunyo 21, 2020, wala nang oras para sa curfew sa lahat ng regions sa KSA maliban sa Makkah City. Maari nang lumabas basta sundin pa rin ang mga precautionary at preventive measures na pinapatupad ng mga competent authorities.

PANG-APAT: Para sa Makkah City, ang PANG-UNA na stage ay mai-apply sa kanila, umpisa sa Mayo 31, 2020 (Sabado) hanggang Hunyo 20, 2020 (Linggo). Ang PANGALAWA na stage ay mai-apply sa kanila sa Hunyo 21, 2020.

PANGLIMA: Lahat ng citizens at residents sa buong KSA ay dapat mag comply sa social distancing, magsuot ng mask, paghuhugas ng kamay at sterlization.

PANG-ANIM: Kailangan ng Travel Permit sa mga lalabas sa panahon ng curfew period na nakasaad sa PANG-UNA at PANGALAWA na stages, sa pamamagitan ng approved paper authorization form, electronic permits at Tawakkalna Application sa mobile phone.

PANGPITO: Papayagan ang mga residents at citizens na mag walking sa loob ng kanyang neighborhood sa oras ng walang curfew na nakasaad sa PANG-UNA at PANGALAWANG stages. Kailangan sundin pa rin ang mga precautionary at preventive measures na pinapatupad ng mga competent authorities.

PANGWALO: Pinagbabawal pa rin ang pagsasagawa ng Umrah. Ito ay pinag-aaralan lagi based sa health data kung kailan pahintulotan.

PANG-SIYAM: Suspended pa rin ang International flights until further notice.

PANG-SAMPU: Ang lahat ng nakasulat na stages ay subject for evaluation and periodic review. Maaring babalik tayo sa istriktong curfew o lockdown.

PANGLABING-ISA: May parusa sa mga individuals o facilities na lalabag sa mga precautionary at preventive measures na pinapatupad para mapigil ang COVID19.

Nasa baba ang Translation ng SPA sa Announcement ng MOI from Arabic to English

The issuance of the kind approval to change the times of permitting roaming, opening some economic and commercial activities, establishing Friday and group prayers in mosques except for mosques in the city of Makkah Al-Mukarramah, lifting the suspension of attendance to ministries, government agencies and private sector companies, and lifting the suspension of domestic flights and lifting the suspension of travel between regions

Tuesday 3/10/1441 AH corresponding to 05/26/2020 CE

Riyadh, 2 Shawwal 1441 AH, corresponding to 25 May 2020 AD, SPA

An official source at the Ministry of Interior stated that, based on what the relevant health authorities submitted regarding the measures taken by the Kingdom of Saudi Arabia against the novel Coronavirus (COVID-19) and the possibility of changing the times of the partial curfews and the return of some activities amid precautionary and preventive measures, the approval has been issued on the following:

First: From Thursday 5 Shawwal 1441 AH corresponding to May 28, 2020 AD until the end of Saturday 7 Shawwal 1441 AH corresponding to May 30, 2020 AD, the following will be done:

– Changing the allowed period during the curfew in all regions of Saudi Arabia, except the city of Makkah, to become from six in the morning until three in the evening.

– Allowing travelling between regions and cities in Saudi Arabia by private car during the allowed period of curfew.

– Continuity of the activities exempted in the previous decisions that permitted to open some economic and commercial activities during the allowed period of the curfew in the following fields:

1- Wholesale and retail shops.
2- Commercial centers (malls).

– Continuity of prevention all activities that do not achieve physical distance, including: beauty salons, barber salons, sports and health clubs, recreational centers, cinemas, and other activities determined by the competent authorities.

Second:  From Sunday 8 Shawwal 1441 AH corresponding to May 31, 2020 AD, until the end of Saturday 28 Shawwal 1441 AH corresponding to June 20, 2020 AD, the following will be done:

– Changing the allowed period during the curfew in all regions of Saudi Arabia, except the city of Makkah, to become from six in the morning until eight in the evening.

– Continuity of all the activities exempted in the previous decisions.

– Allowing perform Friday prayer and all other prayers in the mosques of Saudi Arabia, mosques in city of Makkah are excepted, amid precautionary and preventive measures.

– Continuity of performing Friday prayer and all other prayers in the grand holy mosque amid current health and precautionary measures.

– Lifting the suspension of attendance to the ministries, government agencies and private sector companies, and return to conducting their office activities in accordance with the measures that will be made by the Ministry of Human Resources and Social Development, in coordination with the Ministry of Health and relevant authorities.

– Lifting the suspension of domestic flights, while adhering to the necessary precautionary and preventive measures determined by the General Authority of Civil Aviation in coordination with the Ministry of Health and other relevant authorities.

– Lifting the suspension of travel between regions by different means of transportation, with commitment of the competent authorities to the precautionary and preventive measures.

– With continuity of the activities exempted in the previous decisions; it will be permitted to open some economic and commercial activities during the allowed period of curfew in the following fields:

1- Indoor orders in restaurants amid precautionary procedures laid down by the competent authorities.
2- Indoor orders in cafes amid precautionary procedures laid down by the competent authorities.

– Continuity of prevention all activities that do not achieve physical distance, including: beauty salons, barber salons, sports and health clubs, recreational centers, cinemas, and other activities determined by the competent authorities.

– Continuity of application of social divergence procedures in public places at all times, and preventing gatherings for social purposes for more than fifty people, such as: wedding or funeral occasions and the like.

Third: From Sunday, 29 Shawwal 1441 AH corresponding to June 21, 2020 AD, normal situations in all regions and cities of Saudi Arabia will be returned as before the period of curfew procedures, except the city of Makkah, with full compliance with preventive health instructions and social divergence, and care to protect the highest-risk groups from infection, especially for the elderly and those with chronic and respiratory diseases.

Fourth: With regard to the city of Makkah; the procedures are applied in the first item will be started from Sunday, 8 Shawwal 1441 AH corresponding to May 31, 2020 AD until the end of Saturday 28 Shawwal 1441 AH corresponding to June 20, 2020 AD. The second item will be started from Sunday 29 Shawwal 1441 AH corresponding to June 21, 2020 AD.

Fifth: Emphasizing on all citizens and residents in Saudi Arabia by taking all means and procedures related to limiting the transmission of infections, such as wearing masks, hand washing, sterilization, and social distancing.

Sixth: Movement permits for necessary, emergency and other situations during the curfew period are obtained through the approved paper authorization form, electronic permits, (Tawakkalna) application.

Seventh: Allowing residents of neighborhoods to practice walking in their neighborhoods during the curfew period referred to in (first) and (second) above, while adhering to the necessary precautionary health measures and social distancing.

Eighth: Minor pilgrimage and visiting will continue to be suspended, and this will be reviewed periodically in light of health data.

Ninth: Continuity of suspension of international flights until further notice.

Tenth: All the above measures are subjected to assessment and periodic review by the Ministry of Health to consider extending any stage or returning to taking strict precautionary measures as required by the health data.

Eleventh: Punishments will be imposed on individuals and facilities that violate the decisions and instructions related to the measures of limitation the spread of coronavirus (COVID-19).

The official source urged citizens, residents and employers to sense responsibility, adhere to precautionary and preventive measures, as well as the directions issued by the competent authorities.

Sources:

Share this: