KSA: Mga hakbang at panuntunan sa pagbabalik ng ‘salat al-jama’a’ at ‘salat al Jumuah’ sa loob ng mga Masjid

Share this:

Sa mga kapatid na Muslim, alamin ang mga hakbang at panuntunan sa pagbabalik ng salat aljama‘a sa loob ng mga Masjid.

Ito ang mga hakbang at panuntunan sa pagbabalik ng salat al-jama’a sa loob ng mga Masjid sa buong Kaharian ng Saudi Arabia maliban sa Makkah City.

REGULAR PRAYERS

 • Magbubukas ang masjid 15 minuto bago ang adhan (call to prayer) at magsasara ito 10 minuto pagkatapos ng salah.
 • Lahat ng bintana at mga pintuan ay dapat bukas.
 • Tatanggalin muna ang mga Quran at iba pang mga babasahin sa loob ng masjid.
 • Ang mga magdarasal ay 2 metro ang pagitan sa kanyang katabi at isang linya na bakante sa kanyang harap (at sa likod na rin)
 • Lahat ng water coolers at refrigerators ay isasara at ipinagbabawal ang nasanayang pamamahagi ng tubig, pagkain at iba pa katulad ng perfumes at miswak.
 • Sarado ang mga toilets at ang mga lugar para wudho (ablution)
 • Suspendido muna ang mga pag-aaral sa pagbabasa ng quran sa loob ng masjid at gawin ang mga lectures remotely (online).

OBLIGASYON NG IMAM

Obligasyon ng mga imam na pagsabihan ang mga magdarasal sa mga sumusunod

 • magsuot ng cloth face mask
 • magdala ng sariling prayer mat
 • hindi aalis ang imam habang may natira pang tao sa loob ng masjid
 • hindi pwede sa loob ng masjid, ang mga bata na ang edad ay mababa pa sa 15 na taon gulang.
 • ang wudho (ablution) ay dapat gawin sa kani-kaniyang bahay.
 • mayroong social distancing sa pagpasok at paglabas ng masjid.

FRIDAY PRAYERS

 • Ang Salat al Jumuah (Friday prayer) ay gagawin na rin sa mga masjid na malapit sa malaking masjid.
 • Ang Adhan, o pagtawag sa Friday prayer ay 20 minuto bago magumpisa ang salat al Jumuah.
 • Ang masjid ay magbukas 20 minuto bago magumpisa ang salat al Jumuah at isara 20 minuto pagkatapos ng prayer.
 • Ang khutba (sermon) ng imam ay hindi lalagpas sa 15 minuto.

Para sa karagdagang detalye, nasa baba ang press release galing sa Saudi Press Agency.

Ministry of Islamic Affairs Issues Two Circulars to Mosques’ Staff in Saudi Arabia, Including Number of Measures and Instructions

Riyadh, May 26, 2020, SPA — The Ministry of Islamic Affairs, Call and Guidance affirmed the necessity that all mosques comply with the precautionary measures and instructions set by the Ministry in accordance with the Royal order that includes lifting the suspension of the Friday prayer and all other prayers with implementing the health protocols issued by the competent authorities from 8 to 28 Shawwal 1441 AH, except the mosques in the city of Makkah.

This came in two circulars issued by Minister of Islamic Affairs, Call and Guidance Sheikh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Al-Sheikh for the mosques’ staff in all branches of the Ministry in the regions of the Kingdom of Saudi Arabia.

The first circular stipulates that the opening of the mosques should be 15 minutes before the call to prayer and the closing should be 10 minutes after the prayer, with keeping the waiting time between the call to prayer and the prayer for 10 minutes, opening the windows and the doors from the beginning till the end of the prayer, temporarily removal of the copies of the Holy Quran and books, obligating the worshipers to leave a distance of 2 meters between each of them, leaving a space by a row between every row in the mosque, ensuring that all water coolers and refrigerators are closed, preventing the distribution of water or food in the mosque or anything else such as perfumes and miswak, and closing the toilets and places of ablution.

The circular also stipulates to keep the suspension of the religious courses, programs and lectures, as well as the memorizing Holy Quran sessions in the mosques and to continue education and lectures remotely until further notice.

The circular pointed out that the imams of mosques should urge the worshipers to take the following precautionary measures: wearing a cloth mask, bringing their own prayer rugs and not leaving them after the prayer, preventing accompanying children under 15 years old to the mosque, performing ablution at home, and avoiding crowding when entering or exiting the mosques.

The second circular is about consideration of all mosques in which the crowd is observed at the time of the Friday prayer and locating the nearest mosque for them to hold the Friday prayer, according to the following: the Friday prayer to be held temporarily in the mosques close to the crowded mosques which are prepared to hold the Friday prayer in them according to the instructions announced previously, the first call to prayer should be 20 minutes before the prayer time, and the mosques should be opened 20 minutes before the prayer time and closed 20 minutes after the prayer, and the period of the Friday sermon with the prayer should not exceed 15 minutes

Source: https://www.spa.gov.sa/2091769

Share this: