KSA MOI: Labindalawang (12) Parusa sa Paglabag ng Regulasyon para labanan ang COVID19

Share this:

Sa kanilang twitter account, inanunsiyo ng Ministry of Interior ng Kingdom of Saudi Arabia ang labindalawang (12) parusa sa paglabag ng regulasyon para labanan COVID19.

Pang-una: 10,000 SAR – parusa para sa family gathering sa loob ng bahay, rest houses, or farms, ng mahigit sa 50 ka tao.

Pangalawa: 15,000 SAR – parusa para sa non-family gathering sa loob ng bahay, rest houses, farms, camps, chalets, o open areas ng mahigit sa 50 ka tao.

Pangatlo: 40,000 SAR – parusa para sa social gathering katulad ng pagluluksa, parties, atbp na dinaluhan ng mahigit sa 50 ka tao.

Pang-apat: 50,000 SAR – parusa para sa pagtitipon ng lima (5) o mahigit pa na workers sa maliit na space, sa loob ng isang bahay o buildings under construction, resthouses, farms atbp na hindi naman nila tirahan at hindi sila magkakasama ng tirahan.

Pang-lima: 5,000 SAR – parusa sa pagtitipon ng mga shoppers o workers sa loob at labas ng commercial store nang mahigit pa sa bilang na nakasaad sa precautionary and preventive measures.

Pang-anim: 10,000 SAR – parusa sa mga establishments na hindi sumusunod sa protocols katulad ng:

 • hindi pagsusuot ng mga emplyedo ng medical or fabric mask o anumang pantabon sa ilong at bibig.
 • hindi magprovide ng disinfectants at sterilizers na nakalagay sa mga itinalagang mga lugar.
 • hindi magcheck ng temperatura ng mga empleyado at mga customers sa mga pasukan ng malls
 • hindi magdisinfect ng mga carts at shopping baskets pagkatapos ng bawat paggamit
 • hindi magdisinfect ng paligid at mga kagamitan.
 • hindi isinarado ang mga children’s game areas at mga fitting rooms o lugar para magsukat ng damit, atbp

Pampito: Madodoble ang parusa (na ipinataw sa first offense) kung mauulit ng isang establishment ang paglabag ng protocol at masasara ito ng tatlong (3) buwan.

Pangwalo: Madodoble ang parusa (na ipinataw sa second offense) kung mauulit na naman ng isang establishment ang paglabag ng protocol at masasara ito ng anim (6) na buwan. At iaakyat ang kaso sa Public Prosecution.

Pangsiyam: 1,000 SAR ang parusa sa indibidwal na lalabag sa mga regulasyon katulad ng mga sumusunod:

 • hindi pagsusuot ng medical or fabric mask o anumang pantabon sa ilong at bibig.
 • hindi sumunod sa social distancing.
 • tumanggi na mapapacheck ang temperatura sa pagpasok sa isang private or public establishments
 • at kung ayaw sumunod sa pinapatupad na proseso para sa isang indibidwal na may body temperature na mataas pa sa 38°C.

Pansampu: 5,000 SAR ang parusa sa indibidwal na lumabag alin man sa Pang-una hanggang Panglima na paglabag sa panuntuan ng pagtitipon na nakasulat sa itaas.

Panlabin-isa: 10,000 ang parusa sa indibidwal na umulit sa paglabag, alin man sa Pang-una hanggang Panglima na paglabag sa panuntuan ng pagtitipon na nakasulat sa itaas.

Panlabidalawa: Iaakyat ang kaso sa Public Prosecution kung ang indibidwal ay lumabag ng pangatlong beses alin man sa Pang-una hanggang Panglima na paglabag sa panuntuan ng pagtitipon na nakasulat sa itaas.

Nillinaw ng Ministry of Interior na ang mga parusa para sa 12 na paglabag ng panuntunan ay para mapigil ang pagkalat ng COVID19.

Nasa baba ang English Translation ng Arabic Announcement ng MOI.

Table of classification for the violations of the precautionary measures and the preventive measures (protocols) taken by the concerned authorities to confront the emerging epidemic of Corona virus and the prescribed penalties.

The penalties included:

 • The fine is 10 thousand riyals for the official or establishment in the case of family gathering inside homes, rest houses or farms for more than 50 people in one space, and they are not connected with a single residential relationship.

The fine is 15 thousand for non-family gatherings inside homes, rest houses, farms, camps, chalets, or open areas for the residents of one neighborhood or others, and it has turned it into more than 50 people in one space.
.

 • The fine is 40 thousand for gatherings for social purposes such as mourning, parties, and the like for more than 50 people.
 • A fine of 50 thousand for any group of workers within the houses or buildings under construction, or rest houses Farms and the like, unlike their dwellings, consist of 5 persons or more, in one specific space, and they are not bound by a single residential relationship.
 • A fine of 5 thousand riyals for any gathering of shoppers or workers inside or outside the commercial store in excess of the numbers stipulated in the precautionary measures and preventive measures.
 • A fine of 10 thousand riyals for the failure of the private sector establishments to adhere to the precautionary measures and preventive measures (protocols) (inserting those who are not committed to wearing a medical or fabric mask or what covers the nose and mouth, providing disinfectants and sterilizers in the places designated for them to measure the temperature of employees and customers at the entrances to malls and commercial centers, Disinfection of carts and shopping baskets after each use, disinfection of facilities and surfaces, closure of children’s play areas and places of measurement of clothes and the like) in accordance with the cases stipulated in these procedures and preventive measures (protocols).
 • Double the penalty imposed the first time with the closure of private sector facilities for a period of 3 months in the event of any repetition of the violations referred to in paragraphs 1-6 for the first time.
 • Doubling the penalty imposed on the second time on private sector establishments with their closure for a period of 6 months and referring the official to the Public Prosecution in the event of any repetition of the violations referred to in paragraphs 1-6 for the second time.
 • A fine of 1000 riyals for intentionally violating precautionary measures and preventive measures (protocols). Use of medical or cloth masks or what covers the nose and mouth, not committing to the distances of social distance; He refused to measure temperature when entering the headquarters of the public and private sectors; Failure to comply with the procedures adopted when the temperature rises above 38 ° C), in the cases stipulated in those procedures and measures (protocols).
 • The fine is 5 thousand riyals in the event of any of the gatherings subject to the violation referred to in paragraphs (1-5) being invited or attended.
 • A fine of 10,000 riyals to repeat the attendance of any of the gatherings subject to the violation referred to in paragraphs (1-5), or to call for it or cause it (for the first time).
 • Referring the violator to the Public Prosecution to repeat the attendance of any of the gatherings subject to the violation referred to in paragraphs (5-1) or to call for or cause them (for the second time)

The Ministry of the Interior clarifies the penalties for 12 violations of the “protocols” facing the Coronavirus prevention

Source: https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1266833017722621958

Share this: