Patnubay Riyadh Photos: Barkadahan Servant Leadership and Volunteerism sa panahon ng COVID19 crisis

Share this:

Papuri at pasasalamat sa ating Dakilang Tagapaglikha sa lahat ng pagsubok at biyaya na dumating sa ating buhay.

Sa mga ka Patnubay sa Riyadh at kapwa OFW na kahit apektado rin sa krisis ay nagkakaisa na mabuo ang Barkadahan SL&V para magbahagi ng oras at biyaya para sa mas nangangailangan.

Ating panalangin na matapos na itong krisis at babalik na sa normal ang lahat.

Patnubay Notes: Ang naishare po natin na mga biyaya sa kapwa OFW na mas nangangailangan ng tulong, ay mula po sa sariling bulsa ng ating mga volunteers. Wala pong galing sa gobyerno. Personal po na ambag ng mga kasamahan para sa kapwa OFW.

YES TO LOVE, NO TO HATE!

Photo Documentation

Share this: