KSA magbibigay ng 500,000 SAR sa pamilya ng mga health workers na namatay sanhi ng COVID19

Share this:

Oktubre 27, 2020: Ang Council of Ministers ng Saudi Arabia sa pamumuno ni Haring Salman bin Abdulaziz al Saud ay nagpasyang magbigay ng 500,000 SAR (katumbas ng 6.4 Million Pesos), sa pamilya ng mga namatay sanhi ng COVID19, na mga HEALTH WORKERS sa government o private sector, Saudi o ibang lahi, military o civilian, sa kondisyon na nalalapat ang pagkamatay ng worker sa petsa mula ng pagtala ng unang impeksyon ng COVID19 noong 7/7/1441 AH (Marso 2, 2020).

Source:

Similar News:

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2149088#2149088

Share this: