KSA Expats: Paano mag-activate ng Digital Iqama?

Share this:

Ang Ministry of Interior ng Kaharian ng Saudi Arabia ay naglunsad ng isang bagong application para sa mga expats, na makapag activate ng digital Iqama (ID) gamit ang kanilang Absher account.

Gamit ang Android Phone or Iphone, ang isang expat na nakalimutan magdala ng kanyang Iqama, ay maaari niyang ipakita ang digital Iqama sa mga awtoridad ng Kaharian at makakaiwas siya sa multa sa hindi pagdadala ng Iqama card.

Ang application na ito ay para lamang sa mga may Absher account. Kaya, hindi kasama ang mga family dependents ng expats at kailangan na dala nila lagi ang kanilang mga iqama card.

Narito ang mga steps para magkakaroon ng digital Iqama.

  1. Sa Play Store or App Store magdownload ng ABSHER individuals App. Ito ay bago na App at iba sa naunang ABSHER Portal App.
  2. Pagkatapos magdownload ay buksan ang App.
  3. Mag-Login sa App gamit ang inyong Absher Account password at Verification Code (OTP).
  4. Sa menu sa baba, i-click ang My Services .
  5. Sa My Services Page, scroll Down at i-click ang button na ACTIVATE DIGITAL ID.
  6. Lalabas ang page App Lock, i-click ang button na Enable.
  7. Kung ang inyong phone ay may fingerprint sensor, gamitin ang inyong daliri para sa pagregister ng App Lock. Kung walang fingerprint sensor, gumamit ng passcode.
  8. At magkakaroon na kayo ng Digital Iqama, nakasulat dyan ang inyong pangalan, Iqama number, ang expiry date nito at ang QR Code.
  9. Maari na kayong mag-Logout o i-Close ang App.
  10. Sa susunod, hindi niyo na kailangan maglogin pa sa Absher para mabuksan ang inyong digital Iqama. Ang i-click lamang ninyo ang Access Digital ID sa halip na Login button.

Nasa baba naman ang graphical Explanation natin para sa mga hindi nakakasunod sa ating paliwanag sa taas..

Sa Play Store or App Store magdownload ng ABSHER individuals App. Ito ay bago na App at iba sa naunang ABSHER App.

Pagkatapos magdownload ay i-click natin ang Open button para mabuksan ang App.

Kailangan natin mag login kung wala pa tayong Digital Iqama. Kaya, i-click natin ang LOG IN Button.

Mag-Login gamit ang inyong Absher Account password.

Makakatanggap ka ng Verification Code, as SMS sa mobile number na nakaregister sa inyong Absher account. I-type ang Verfication Code at i-click ang SUBMIT CODE button.

Sa menu sa baba ng App, i-click ang My Services

Sa My Services page, scroll down at i-click ang button na ACTIVATE DIGITAL ID

Lalabas ang page na App Lock, i-click ang button na Enable

Kung ang inyong phone ay may fingerprint sensor, gamitin ang inyong daliri para sa pagregister ng App Lock. Kung walang fingerprint sensor, gumamit ng passcode.

Ganito ang hitsura ng inyong Digital Iqama, nakasulat ang inyong pangalan, Iqama number, expiry date nito at ang QR Code (intentionally covered with gray).

Maari niyo nang iclose ang inyong App o mag logout.

Sa susunod, hindi niyo na kailangan maglogin pa sa Absher para mabuksan ang inyong digital Iqama. Ganito lang ang mga steps.

I-click ang ABSHER Individual App Icon

i-click ang button na Access Digital ID

at lalabas kaagad ang inyong Digital Iqama.

Share this: