MOH KSA: “Health Passport” bagong feature sa “Tawakalna” App para sa nakatapos ng pangalawang dose ng Corona vaccine

Share this:

Sinuri ng Minister of Health ng Kaharian ng Saudi Arabia ang kanyang “immune” status sa “Tawakalna” App pagkatapos niyang mabakunahan ng pangalawang dose ng Corona vaccine, at binibigyang diin niya na dapat magdownload o mag-update ng “Tawakalna” App, upang macheck ang bagong feature na “Health Passport” kung saan makikita ang “immune” status ng mga nakatapos ng pangalawang bakuna.

Note: Sehatty App ang gagamitin para sa pag-apply ng free vaccine. Tawakalna App naman ang para sa Health Passport.

Source:

Share this: