Pinay at Sri Lankan domestic workers sa Kuwait, namatay dahil sa usok mula sa uling na ginamit bilang heater

Share this:

Kuwait, Pebrero 15, 2021 – Patay na nang matagpuan ang katawan ng Pinay at Sri Lankan domestic workers sa loob ng kanilang kwarto. Ayon sa mga nag-imbestiga na mga awtoridad, ang sanhi ng ikinamatay ng dalawa ay ang nalanghap na usok mula sa uling na kanilang ginawang heater.

Nagbabala ang Fire Service General Administration na napakadelikadong gamitin ang uling bilang indoor heater. Maliban sa maging sanhi pa ito ng sunog, ang usok na hindi makalabas sa kwarto ay makakapatay sa nakalanghap nito.

Patnubay Note: Ayon sa ating Embahada at POLO na nakatutok sa kaso mula pa kahapon, ay ongoing pa ang investigation sa kaso. Aming dasal at pakikiramay sa mga pamilya ng dalawang yumaong kasambahay.

Nasa baba po ang English Translation natin sa Arabic news mula sa pahayagang Alanba ng kuwait.

Toxic gases claim the lives of a Filipina and a Ceylonian in “Sabah Al-Nasser”

Saud Abdulaziz
February 16, 2021

The area of ​​Sabah Al-Nasser witnessed yesterday a tragic accident, which is the death of two, a Filipina and a Ceylonian maids as a result of toxic gases emitted from coal.

While an informed source in the Fire Service General Administration renewed to “Al-Anbaa” his emphasis on the importance of not using the device in indoor heating, pointing out that the device leaves gases that lead to slow death, indicating that one of the controls for using the tool is to be in open places and after the completion of The heating of the place is carried out in the air, and the process of quenching the coal is well completed so that the coal does not fly and cause fires.

Yesterday morning, the Ministry of Interior operations received a report from a citizen residing in Sabah Al-Nasser, Q3, where he stated in his communication that he did not find the two maids inside the house and when he went to a room in which they were staying and knocked on the door, they did not respond to him.

The source added to Al-Anbaa: The Ministry of Interior’s agencies went to the al-Balagh site, the door was broken, and the bodies of the two maids, Filipina, aged 31, and Ceylon, aged 46, were found. Rather, they slowly died from inhaling poisonous gases.

Arabic News Source: https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues

Share this: