Opinion: Impeachment trial laban kay CJ Corona.

Share this:

Ang aking pananaw sa kasalukuyang impeachment trial laban kay CJ Corona.
(Ka Ronnie – CMA-OFW-SOS / Patnubay – Abu Dhabi)

Sinasabi ng ilang eksperto na ang impeachment trial ay “sue generis” o isang tanging uri na may sariling porma at anyo at ito raw ay quasi-judicial at quasi-political o kasing-anyo ng legal at pulitikal na proseso.

Samu’t sari ang mga opinion hindi lamang ng mga eksperto, pulitiko, mamamahayag, mangangalakal at negosyante kundi maging ng masang Pilipino.

At sa pananaw ng mas nakararaming Pilipino na kinabibilangan ng inyong lingkod, ito ay prosesong pulitikal na nakasandig sa tamang proseso at sa tamang bigat ng ebidensya na magpapatunay sa mga bintang, akusasyon at alegasyon ng mamamayan na kinakatawan ng mga mambabatas ng bawa’t distrito.

Mapapansin na sa tinatakbo ng pagdinig sa Senado bilang Impeachment Tribunal, malayo pa ang mararating nito at marami pang dapat asahan at bantayan sa proseso.

Kung titimbangin ang bigat ng akusasyon, malinaw sa abang pananaw ng may-akda nito, may impropriety o hindi kanais-nais sa bahagi ni CJ Corona at may anyo ng pandaraya at intensyonal na pagtatago ng mga datos at katotohanan sa kanyang SALN. Bilang isang magaling at beteranong corporate lawyer bukod pa sa may masteral degree sya sa corporate law, mabubuo sa isipan ng isang pangkaraniwang tao na may kakayahan si CJ Corona na manipulahin ang mga bagay-bagay at dokumentong maghahayag ng kanyang intensyong magtago ng kanyang yaman, mapa-legal o illegal man nya itong nakuha. At dahil sa kanyang katangiang ito, hindi nakakapagtakang ang mga lumalabas na datos sa mga ebidensya ay humihilig sa batayang may legal na porma at pwedeng lumusot kung legal na usapin ang iiral sa pagdinig sa impeachment trial.

Pero may matandang kasabihang palasak na sa pandinig ng tao, “walang lihim na di nabubunyag” at “there’s no perfect crime”.

Hindi man mahusay na mapagtagni-tagni ng mga tagapag-usig ang mga datos at ebidensya dahil sa mga teknikalidad na pagharang ng depensa, malinaw sa hubad na kaalaman at kamalayan ng masang Pilipino na merong itinatago ang Punogn Mahistrado. At umaasa ang isang katulad ko na ito sana ang makita ng mga Senador, hindi ang basehang legal kundi ang intensyon at katotohanang nasa kabila ng mga dokumento, ebidensya at salaysay ng mga testigo; huwag sana nilang tingnan ang di-kahusayan ng mga tagapag-usig kundi ang katotohanang may kakayahan pa ba ang Punong Mahistrado na pangunahan ang Korte Suprema na kung saan ang dapat na nakaluklok doon ay isang pinunong walang bahid-dungis ang integridad, may matatag at di-natitinag na moral leadership at higit sa lahat, may sinseridad at buo pa ang pagtitiwala ng taong-bayan na siyang pinakamataas na boses ng hustisya – “vox populi, vox dei”.

Abudhabi, Feb. 5, 2012.
Patnubay Online

Share this:

About the Author

Ka Ronnie
OFW Action Officer of Patnubay.com, CMA/OFW-SOS based in Abu Dhabi