You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

DFA warns Pinoys vs. working illegally in Egypt

24 February 2012 – The Department of Foreign Affairs (DFA) reminds Filipinos, who are seeking employment in Egypt, and the general public to obtain a working visa/permit prior to departure.

The public is advised not to believe recruiters who are offering tourist visas which could allegedly be converted to a work permit upon arrival in Egypt. Irregular workers, or those who do not have proper documents, do not have the same rights as regular ones and could become victims of abuse or unlawful practices. Penalties can also be imposed by the Egyptian Government on all violators.

The public is encouraged to apply through agencies accredited by the Philippine Overseas Employment Administration and to abide by all the rules and regulations of both the Philippines and the host country. END

DFA NAGBABALA LABAN SA PAGTATRABAHO SA BANSANG EHIPTO NG WALANG KARAMPATANG DOKUMENTO

24 Pebrero 2012 – Pinapaalalahanan ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ang mga nagnanais na magtrabaho sa bansang Ehipto at ang taumbayan na kumuha ng karampatang dokumento bago magtungo sa naturang bansa.

Pinapayuhan ang lahat na huwag paniwalaan ang mga nag-aalok ng tourist visa na umano’y maaring gawing “work permit” pagdating sa bansang Ehipto. Ang mga manggagawang dokumentado ay may higit na karapatan sa ilalim ng batas kumpara sa mga hindi dokumentado at maaaring maging biktima ng pang-aabuso at iba pang gawaing labag sa batas. Ang mga lalabag sa patakarang ito ay maaari ring patawan ng karampatang parusa ng pamahalaang Ehipto.

Mas makabubuting makipag-ugnayan sa mga ahensyang rehistrado sa Philippine Overseas Employment Administration at sumunod sa mga patakaran at alituntunin ng Pilipinas at ng bansang patutunguhan.

Source:  http://dfa.gov.ph/main/index.php/newsroom/dfa-releases/4828-dfa-warns-public-against-working-illegally-in-egypt