You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Italy: Huling mga araw para sa questionnaire ng Census

Roma – Pebrero 20, 2012 – Peb. 29 na ang deadline ng submission ng mga questionnaire ng Census. Huling panawagan bago sumapit ang deadline nito para miawasan ang kaukulang multa at ang posibleng epekto nito.

Matatapos sa katapusan ng buwang ito ang deadline para sa pagbabalik ng mga questionnaires na ipinamahagi ng Istat nang hindi nanganganib na mamultahan. Ayon sa legislative decree n. 322 ng 1989, ang hindi magbibigay ng tamang personal informations (o sadyang magbibigay ng hindi tamang impormasyon o hindi kumpleto) sa katunayan ay maaaring mamultahan mula sa 206 hanggang 2065 €.

Para sa mga imigrante ay maaaring maging mas mabigat ang parusa, dahil maaaring makansela mula sa registry office o Anagrafe at samakatuwid ay magre-resultang hindi na residente sa bansang Italya. Ito ay magkakaroon ng malubhang epekto, halimbawa, sa pagbibilang ng mga taon ng paninirahan sa bansa na kinakailangan para sa aplikasyon ng citizenship o upang makatanggang ng benepisyo ng housing project (case popolari) buhat sa pamahalaan.

Upang malaman kung paano at kung saan dapat isumite ang mga aplikasyon, makipag-ugnayan sa toll free number 800069701.

Source: