Cebuano Short Story: ANG PAGSUWAY NI ARMAN

Share this:

Sa atong pagpakabuhi, ikahibalag nato ang mga pagsuway nga mosukod kanato ug sa atong pagkatawo. Mahitabo kini nga dili nato mahibaloan.

Detalyado kaayo ang pangandam alang sa usa ka mabulokong kasal nila ni Arman ug Sheila. Ang listahan sa mga hamiling bisita naglangkob sa mga tawong tubig-tubigan sa ilang lungsod sa San Bartolome. Kagahapon lang nahuman nila ang pag-andam sa tanang mga “Wedding Invitation Cards” ug gihatag kini ilang sinaligan nga maoy mopahigayon niadto sa Post Office nga nahimutang sa kilid sa balay-lungsod. Ang “trahe de boda” nga gipatahi sa usa ka inilang Dress Shop sa dakbayan sa Sugbo gahapon lang nahuman. Nibathay sa panagway ni Sheila ang kalipay ug kahimuot sa pagtan-aw nga tukma gayud ang disenyo nga iyang gisulti sa iyang mananahi. Ang barong nga gipatahi ni Arman sa iyang suki nga si Toldo Pikat miabut na usab .

Mibagting ang selpon ni Arman. “Hello” mitubag siya. “Unyang hapon, mga alas kwatro paabuton ka namo diri sa balay kay duna tay dyutay nga hisgotan mahitungod sa inyong umaabot ng kasal ni Sheila. ” matud sa amahan ni Sheila nga si Mr. Bertulfo.

Pagkahapon, naabot na si Arman sakay sa iyang kotse ug iya kining giparking sa daplin sa karsada duol sa gate sa panimalay ni Mr. Bertulfo. Nanaug siya ug kay wa man i-lock ang pultahan sa gate misulod siya.

Sa pagtangka niya sa hagdanan sa unang andana sa harianong panimalay nila ni Sheila maoy misugat kaniya ang manghud nga dalaga sa iyang pangasaw-onon nga si Olga. “Arman, maayo kay niabut ka. Dugay ra kong naghulat niining higayona kay duna koy mahinungdanong isulti kanimo.” mapahiyumon si Olga nga miabi-abi ni Arman. Nagkaduol ang lawas nila ni Olga ug Arman. Wala madugay, nahanggap ni Arman ang kahumot ni Olga nga nakapatuyhakaw sa iyang kainit. Gibati ni Arman ang kalit nga kahinam.

“Hain man diay si Papa ninyo. Iya ra ba kong gitawggan ganiha kay duna siyay importanteng tuyo nako. ” buot iwahing ni Arman ug laing tema ang mga pulong ni Olga kay mora siya’g gilainan sa salabtunong gisulti kaniya sa dalaga.

“Duna pay mahinungdanong giatiman si Papa karon ug dili kini niya kabiyaan.” tubag ni Olga. “Nahibalo ka Arman, dugay ra kong naghulat niining higayona aron mahatagan nimo ug kalamposan ang akong pangandoy sa pakigtagay ug kainit nga kinawatkawat uban kanimo. Pahimudsan nato kining hamubong higayon nga nagkauban tang duha sulod sa balay sa di pa mo hiusahon sa altar sa akong igsuon. Akong ipatagamtam diha kanimo ang tinagoan nakong kaibog. ” Unya gigunitan ni Olga ang iyang mga kamot. “Karon dayon kun mokuyog ka kanako sa akong lawak mahimong tagbawon nimo ang akong gitagong pagbati alang kanimo.” puno sa pangaliyupo ang tingog sa dalaga.

Wala dayon makatingog si Arman. Daw dili siya makatuo sa iyang nadungog ug nakita gikan ni Olga. Buot niyang tinuon kon wala ba siya magdamgo. Iyang gipahit ang iyang ngabil sa pagsuta kon bation ba siya ug kasakit. Niagumod siya. Napamatud-an niya nga buhi ang tanang panghitabo ug wa siya masayop sa iyang nabati.

Giabut siya ug dakung kabalisa. “Kun mosugot ka Arman sa akong gihangyo sunda dayon ko kay moadto ko sa akong lawak. Ayaw pagdugay ha kay gipangandaman gyud tika. Ready to eat ra ba ni akong giandam nimo. Hinaut nga dili ko nimo pakyason.” Matud ni Olga dayong lakaw pakiaykiay padulong sa iyang lawak.

Nagdibal ang hunahuna ni Arman. Apan duna siyay nahunahunaan nga sulbad sa maong problema. Nagdali si Arman nga nigawas sa balay.

Kinahanglan nga mobalik siya sa iyang sakyanan. Duna siyay kuhaon didto nga iyang gihiposan sa “compartment” sa sakyanan. Karon misulod na sab siya balik sa gate. Dili mahimong pakyason niya ang hangyo ni Olga kaniya ug kini matuman lang pinaagi sa iyang gidala nga ania sulod sa iyang bul-sa.

Apan pag-abut niya sa may hagdanan sa balay kalit lang nga miguho ang iyang uganganon, si Don Bertulfo, nga mapahiyumong mitunol sa tuong kamot makiglamano. “Congratulations kanimo Arman! Nakapasar ka sa gihimo nakong pagsulay kanimo. Kasaligan ka gayud diay ug angayang mahimong kapikas sa akong anak nga si Sheila.” Nagdahunog ang tingog ni Don Bertulfo nga namulong ngadto ni Arman. Malipayon kaayo kini.

Gidawat ni Arman ang kamot sa amahan ni Shiela aron paglamano niini. Nakapabuhi ug hilaw nga pahiyom si Arman. Luyo sa nakita ni Don Bertulfo, ang dakong pasalamat ni Arman nga walay siya modayon ug kubit sa panintal ni Olga sa dihang giagni siya pagpasunod sa lawak niini. Nabalibaran ni Arman si Olga sa pagdapit kaniya pasulod sa lawak dili tungod kay wala siya maibog kang Olga. Sa pagkatinuod, gibalik lamang ni Arman ang usa ka putos Condom nga iyang gitipigan sulod sa sakyanan. Kun dili pa tungod sa Condom, pagkadako unta sa bulilyaso nga iyang mahilam-osan. (KATAPUSAN).

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

 

Share this: