You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Cebuano Poetry: Mga Balak ni Bangaw nga Matahum Part II

Title: River of My Dreams 2003

Poetries by: Iris Odever
Mouse Paint Paintings by: Tasio Espiritu
(sketched using MS Windows Paint)

KAB-OTA ANG IMONG DAMGO

pugngan ko man ang tanod nga gihigot kanimo
patugpahon ka sa yuta og mutungtong ang akong mga tiil nianang lapad mong pako apan dili mahimo…
nasayod ko babag ang akong kabug’at sa imong paglupad ….

magpabilin na lang ako dinhi sa yuta..sud-ungon

ang imong pagkuyog sa huros sa hangin ..padayon sa paglupad,
kab-ota ang imong mga damgo ..hatagi sa kalipay ang mga bata nga
naghangad kanimo..

Title: A Beautiful Day 2003

ANG KINABUHI NGA BUKIDNON

gikan ning maong bungtod nga diin ako nagtindog
suga sa nangayagkag ug lampara sa mga payag
sa akong panan-aw naghatag kahayag;
wala nay binuhat nga nagtukaw
gawas kanako nga nagpulaw,
nagsud-ong sa kinabuhi nga bukidnon,
ug taliwala ning tanan nagpasalamat sa gihapon
sa Labaw’ng Makagagahom.

Title: Bury me in Kawasan Falls 2004

 

Bulawanon

……atong nabatasan nga kung daghan
pang tubig atong usik-usikan,
di ta makahatag bili tungod kai daghan pa lagi…
apan sa panahon nga magnihit na sa tubig..
.usa pa kita makapamalandong
nga matag tolo niini bulawanon…….

 

 

Title: Oh what a Wonderful World 2002

mangisdaay

…sa kadlawon..
bisan taliwala sa lalum nga hinanok
sila mobangon gikan sa katulogon…..
moadto sa dagat aron mangayagkag
para ikasula ug ikabaligya..
giantos ang kabugnaw sa tubig
uban sa hinuyohoy sa hangin..
..yamukmok lang ang tan-aw sa katilingban
ngadto nila apan sa kinauyukang
bahin sa ilang kasing-kasing
sila mapasigarbohon nga pinaagi
sa ilang abot ..kita usab nakakaon……