Cebuano Short Story: TAMBAGI KO LOVER BOY

Share this:

Si Banong, hilomon apan kugihan nga binuhat. Usa siya ka magsisibya sa radyo nga modawat ug mga sulat ug motambag sa mga problema nga may kalabotan sa gugma. Iyang gigamit ang takuban nga “Lover Boy” sa iyang programa nga mabati matag ala una nga takna sa kahaponon, sa Radyo Baktas.

“Sulod lang diri sa balay Noy hapit na man to mopauli si Mama.” pulong sa batan-ong lalaki gikan sa panimalay.

“Pasagdi lang Arnel, ari lang ko diri.” tubag ni Banong nga nagpahimutang ubos sa kahoyng mansanitas dili layo sa panimalay. Nakapaila siya sa batan-ong lalaki mahitungod sa iyang pagkatawo samtang naghulat. Ang batan-ong lalaki mao si Arnel, anak ni Anita.

Usa si Anita sa mga suki ni Banong sa iyang pagpanambag. “Dear Mr. Lover Boy, Nakaanak ko apan nagpabiling dalaga hangtod karong panahona nga hapit na motungtung sa kwarenta ang pangedaron. Matinumanon ko sa akong gusto kaniadto samtang nagtungha pa. Nakasab-an ko sa akong mga ginikanan busa gikan sa tunghaan, nisulod ko ug imnanan ug naghubog. Napaangkan ko sa lalaki nga akong nailaila didto. Sulod sa daghang katuigan nagsige ko ug pangita sa maong binuhat nga nagpahimulos kanako kay naa siyay gikuha gikan kanako nga kanunayng magpahinumdom nako ngadto kaniya. Unsay akong buhaton? Palihug tambagi ko. Anita.”

Inay tubagon ang sulat, gihipos kini ni Banong. Giampingan.

“Maayong gabii, paagia ko ha.” pulong sa babaye nga nagkapuliki ug dala sa iyang mga kinumpra. “Ay sori, nakababag ko sa agianan Ma’am.” tubag ni Banong dayong hatag ug luna agianan sa babaye. Bigot ang babaye bisan may pangedaron na. Mikalit ug kuba ang dughan ni Banong. Nibukot kaniya ang dili mahubit sa pulong nga kabalisa. Malipay ba siya? Maguol?

Wala damha, nakapanihapon si Banong sulod sa panimalay human gipailaila ni Arnel si Banong sa iyang inahan nga si Anita. “Salamat kaayo Lover Boy nga nagkaila ta. Ikaw baya ang paborito nakong magtatambag. Kumusta naka? Taudtuad na nga wala ko makadungog nimo sa imong programa sa radyo. Gimingaw lang pud ko nimo.” ni Anita pa.

“Anita, akong iuli kining butang nga akong nakuha gikan nimo.” dayong tunol ni Banong ngadto ni Anita sa ID nga gikuot niya gikan sa iyang bulsa.

“Oi, ang akong ID nga dugay nang nawala.” nahingangha si Anita sa nakita.

“Lover Boy, este Banong, diin man kini nimo napuniti?” sukna ni Anita.

“Wala na nako mapuniti. Ako nang nadala kaniadto human ta magkakuyog gikan sa imnanan sa dalan Sanciangko mga napulo ug lima katuig na ang milabay. Pasayloa ko Anita please…” wala kapugngi ni Banong ang pagpanglugmaw sa iyang mga luha.
“Banong, buot mong ipasabot ikaw to ang binuhat nga gikakuyog nako kaniadto?”

Maayo kaayo ka motambag sa imong mga magtatampo sa kahanginan. Ug naikag ko kanimo tungod kay nagdala ka sa takuban nga Lover Boy. Mao kini ang imong gipaila kanakong pangalan kaniadto sa dihang imo kong giduol sa imnanan sa Sanciangko. Apan dala pud lagi sa imong pagkagwapohon, wala na lang ko manumbaling pa ug pangutana pa sa imong tinuod nga pangalan. Ikaw diay to ang akong gikakuyog kaniadto? Mao kini ang akong ID sa pagtungha kaniadto nga imong gihatag nako.” gitutukan ni Anita si Banong.

“Oo, ako kini Anita.” niduko na lamang si Banong. “Hala ug mao kana, pag-ila ila mo ni Arnel. Siya ang atong anak Banong. Arnel, si Banong siya ang imong Papa. Gipatuo tika nga namatay na ang imong Papa kaniadto. Sa pagkatinuod akong gihilom kanimo ang tanan labi na sa akong kasinatian sa pagtisok kanimo diri sa akong sabakan.” mapasigarbohong pahibalo ni Anita.

“Pa, salamat kaayo nga gikaila ko ikaw.” nigakos si Arnel ni Banong.

Sa unang higayon, nibathay sa panagway ni Banong ang tumang kalipay. Wala niya mabantayi nga nigakos na kaniya si Anita. “Karon nga kompleto na ta, palihug tambagi ko Lover Boy kon unsay sunod natong buhaton.” mainiton kaayo ang pulong ni Anita ngadto ni Banong.

Mikuyamang sa kasingkasing ni Banong ang iyang pagkamahigugmaon. (KATAPUSAN).

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

 

 

Share this: