Italya: Aplikasyon sa direct hire, umabot na sa 40,000

Share this:

Source: akoaypilipino.eu

Roma, Abril 30, 2012 – Ang mga aplikasyong ipinadala online ng Direct hire 2012 para sa mga seasonal workers, ay higit na sa 40,000.

Ang pinakahuling bilang na inilabas ng Viminale sa pamamagitan ng website www.interno.it site, ay ang kabuuang bilang ng 40,202 ang mga aplikasyon na ipinadala on line. Sa mga ito, 17,717 ang natanggap mula sa mga asosasyon at mga patronage, 999 naman ang mula sa mga job consultants at 21,486 naman ang nagbuhat sa mga pribado.

“Ang mga employer ay maaaring magpadala ng aplikasyon para sa pahintulot (nulla osta) makapasok sa Italya bilang seasonal workers ay hanggang hatinggabi ng Disyembre 31”.

Gayunpaman, “ang maximum number – paalala ng Interior – na itinakda ay 35,000 at ibinahagi sa mga Rehiyon at mga Probinsya ayon sa Ministry of Labor at Welfare”.

Share this: