Cebuano Short Story: GANGHAAN SA GUGMA

Share this:

Ang ganghaan mao ang agianan aron makasulod ug makapasulod kita sa sudlanan. Mohatag kini ug kahigayonan aron matugkad, mabati, magamit ug maaninaw ang butang nga atong masudlan. Nagkadaiya nga hulagway ug gidak-on sa ganghaan ang mosantop sa atong hunahuna matag karon ug unya sa atong pagbaktas ning lapad nga wanang sa atong katilingban. Adunay ganghaan nga kon atong buksan magdala ug dili mahubit sa pulong nga kalalim ug kahinam. Ang imong mata mosulirap, imong tingog hunghung. Magpangapkap ka ug pulong apan walay malitok. Ang tanan inamang,

“Dong, unsa man ning atong nasudlan? pagkadili masabot.” ni Inday nga gibukotan sa tumang kahibulong human makasulod sa lawak nga mabugnaw uban ni Dodong.

“Day, nakasulod na kita sa ganghaan, ayaw lamang ikahibulong ang tanan. Karong taudtaud, ang atong pulong mahimong hunghung. Wala kay malitok apan magtagamkam ka sa dili mahubit nga pagbating mag-agos gikan sa kainit sa atong mga kasingkasing.”Wala madugay, si Inday ug Dodong nahimong amang, nahimong ulipon sa kahilom samtang mabati sa palibot ang igot igot ug kutokuto dala sa pagtugkad nilang duha sa lawom nga tanghaga human makasulod sa ganghaan sa gugma. (Katapusan).


Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: