You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Cebuano Humor: KAHIBULONGAN NGA PAGSABAK

KAHIBULONGAN NGA PAGSABAK
by: Atty Lope Lindio

Gikuyugan ni Bidang ang iyang dalagan’g si Cading nga may 16 lamang ang panuigon didto sa doktor.

Doctor: Unsa may ato Nang Bidang?
Bidang: Kini man gud si Cading. Maora ug nangala’. Ug ming supang usab ug dyutay. Unya magmolu nga lain iyang lawas kada buntag!

Gi-examen sa doctor si Cading.

Doktor: Nang, lisod kaayong isulti ni ‘nimo, apan, MABDOS man si Cading! Mga upat tingali ka bulan ang iyang pagsabak!

Bidang: Unsa! Mabdos! Dili ako makatuo….Wala man gani sa siya’y ‘TRATO ……..Dili ba tinuod, Cading!!! (Mingsinghag siya kang Cading)

Cading: Wa’ gyud Ma, uy…. Wala man gani pa ko MAHAGKI ug lalaki!

Ang doktor NAG-LINGOLINGO nga mingpadulong sa bintana. Gibaguwa ang iyang ulo ug minglantaw sa kalangitan. Paglapas sa singko minutos, nangutana si Bidang.

Bidang: Unsa, doktor, nganong namabdos man si Cading?

Doktor: Mao bitaw nay akong gilantaw sa kalangitan. ….Sa akong nahibaw-an, ang pagsamkon nga walay amahan nahitabo dos mil na ka tuig kanhi. Gatan-aw tan-aw ko kon aduna bay dakung bitoon nga magpakita…. ug kon aduna bay tulo ka mga hari nga moluwak gikan pikas nga bungtug. DILI GYUD NAKO SIPYATON NGA MAKA KITA NIINING MILAGRO….