Cebuano Humor: Magtiayong BOSIO UG DIVINA

Share this:

Magtiayong BOSIO UG DIVINA

BOSIO: Deb, kon mamatay ko pag-una, magminyo ba ikaw ug usab?

DIVINA: Bos, masakitan gyud ko ug abut sa langit sa lab-as pa ang imong kamatayon. Apan human sa hataas nga panahon, tingali magminyo gyud tingali ko pag-usab… kay lisod ang mag-inusara..

BOSIO: Ah, imo gyud diay akonga ilisan, ha?

DIVINA: Dili sa ilisan, apan mosugal ako nga makakita ug buotan nga ingon kanimo!

BOSIO: Apan dili ka makaako nga dad-on nimo siya dinhi sa balay?

DIVINA: Nganong dili man Bos? Daku kayo ang atong paghago’ niining balaya…ug dinhi kita nag-inunungay. …. Walay katarungan nga akong biya-an kining balaya!

BOSIO: Apan dili kamo magdulog dinhi sa atong katre!

DIVINA: Dili dagway ko dayon magpalit ug katre ug dali-dali,. Kay bag-o pa man natong na-impas ang bayad niini!

BOSIO: Apan, sa tinuod lang dili gyud nimo siya pagamiton sa akong golf clubs! (nakalitan si Divina )

DIVINA: Mulang!!! Dili gyud! Kay WALHON MAN SIYA!

Share this: