Featured Tula: PANALANGIN NG OFW

Share this:

Panginoon naming makapangyarihan
tulungan ninyo kaming mga OFW,
ngayon at halos tinatampalasan
kami ng nga taong walang magawa
kundi kami pahihirapan…

PANGINOON parusahan ninyo
ang mga taong Ganid sa kanilang
kapangyarihan na walang naisip
na ibang paraan upang kami
ay suportahan at tulongan,
bagkus kami ay lalo lang tinapakan
at pinagsamantalahan…

PANGINOON taon ang aming binilang
Umalis sa aming bayan maghanap ng
Trabaho gitnang silangan sa mainit
na lugar na aming pinagtiisan,
maibsan ng kaunti ang aming mga
panganga-ilangan sa buhay…

PANGINOON kahirapan ang nagdala
Sa amin kaya kami napadpad sa ibayong dagat
magtrabaho, magpakahirap upang kumita
alang-alang sa pamilyang naiwanan.

PANGINOON ito na ngayon meron ng banta
sa amin pangkalahatan mga OFW, na dagdagan
ang ikakalatas sa aming kinikita, para daw
gumanda ang aming kalagayan at benipisyo’y
makamtan naming mga OFW sa kalawakan…

PANGINOON ngunit kabaliktaran ang mga
nangyayari lahat at wala kaming benipisyong
natatanggap, naramdaman sa tagal naming mga
OFW sa ibang bansa. Isinantabi ang mabigat na
kalungkutan. mawalay sa magulang at
pamilyang nanganga-ilangan n gaming
suporta sa aming pinagkitaan.

PANGINOON pagkalooban mo pa kami
ng boong lakas upang amin pang mapag-tiisan
at makayanan ang mga pagsubok na aming
nararanasan sa mga taong makapangyarihan
na walang magawang matino at gusto nila
lahat kamkamin ang aming mga pinagpaguran …

BIG NO to 2400 pesos OFW PREMIUM PHILHEALTH INCREASE

Share this: