Featured Tula: Ikaw at Ako

Share this:

Sana nakatulog at nakapagpahinga ka
ng maayos, hindi tulad ko tuwing naalala
kita kung napapaano ka aking sinta.
Hindi mo mawawala sa akin ang anong
gumugulo sa isipan at puro A E I O U at
numero ang lumalabas sa mga panaginip ko …

Hindi ko alam kung ano ito, lalo na’t kung
ikaw ang laman lagi ng isip ko, ano nga ba
ang totoo sino ka nga ba sa piling ko, bakit
nga ba ikaw ang lagi nakaregistro tuwing
nag-iisip ako, at ito nga ba ay kasama sa mga
plano sa buhay ko O mga paalala upang ako’y
maging iyong- iyo…

Ano mang gumugulo sa isipan mo at laging
may mga taong gustong sirain mga plano.
Wala akong ideya sa mga paratang at lalo
naman wala akong kinalaman sa nagsasabi
ng mali-mali sa iyo. Hindi ko kailan man
sisirain ang mga pangako mula sa puso ko at
sa totoo lang ako’y napa-ibig na sa iyo ng husto…

Share this: