Cebuano Short Story: ANG SORPRESA NI TIRSO

Share this:

Adunay pulong nga makapadasig ug makapaluag, gamiton kini agi ug pasalig nga kuno dili molubad, mga bituon sa langit ihalad. Ang imposible himoong posible. Mo kini ang saad.

“Naunsa ba kining hitaboa Ason nga hangtud karon wala pa man gayud maugkat gikan sa kalapokan ang atong agianan, nagkatag ang mga basura, walay nag-atiman. Niadtong milabayng piniliay gisaaran ta nga taposon kuno ang problema natong tanan.” dala panghupaw nga pamulong ni Tirso. Bag-o pa lamang gayud siyang nakauli gikan sa trabahoan. Medyo nadugay ang iyang pagpauli karong gabhiona. Nagsagol ang kagutom sa iyang tiyan ug kakapoy nga iyang nabatyagan.

“Sus, pasagdi na lang Tirso, sabta nga ang tanan bunga lamang sa hungaw nga pangyamyam. Sa laing bahin, magkalapok ra man pud ta ug ting-ulan ug mahimo rang piyongon nato ang atong mata aron dili ta makakita sa basurahan.”
Wala makalusot sa panan-aw ni Tirso si Ason nga nanudlay, nangalimyon sa syampo ug sabon. Basa pa kaayo ug buhok. Bag-o kining nakaligo. Sa kalit lang, mibati si Tirso ug kainit sa iyang nakita.

Dali kaayo siyang nakalipot sa iyang asawa, migakos ug mihunghong, “Dali na Ason, pasagdi lang kon naputos kita ug saad sa uban, apan ipaneguro nako nimo, dili ko musaad, ang tanan buhaton ko aron mahatagan ug katumanan.” daw nahanaw ang gibating kagutom ni Tirso. Niining tungora mipasuwabi ni Tirso ang kahinam.

“Naunsa ka gud Tirso, wala ka pa gani makailis, magsugod na ta?” ni Ason pa nga daw nalukmay sa hugot nga abante ni Tirso.

“Tirso, unsaon man nato niini ron?” nangutana si Ason.

“Ngano man diay Ason?” dala kahibulong nga sukna ni Tirso.

“Ikaw pud, wala ka na lang gayud maghisgot. Bisan saad na lang. Nahanaw na ang tanan.” may pagmahay’ng tubag ni Ason.

“Unsa man diay Ason? Daliii magsugod na ta.” daw nahutdan sa pailob nga pulong ni Tirso.

“Tan-awa nang atong mga anak, unom na sila kabuok. Pero, hangtod karon, wala ka pa gayud maghisgot kon kanus-a ko nimo isulod sa halwa sa kaminyoon. Kanus-a Tirso? Kanus-aaaa?? Pasagdihi tong nagsige ug saad bahin sa atong agianan, mas angayan nimong atimanon ang imong pagka-amahan. Ang atong ugma Tirso.” nausab ang templa ni Ason. Seryoso, dala bakho.

“Tinuod Ason, wala ko malimot. Mao man bitaw nga medyo nadugay ko ug uli. Akong gipaandam ang papeles alang sa katumanan sa gimithi natong taytayan alang kanimo ug kanako. Mao kini akong sorpresa kanimo Ason. Ako unta kining gisekreto. Pero tukma man usab karong adlawa nga nagsaulog ta sa kasumaran sa imong pagsugot nako kaniadto.” dayong pagawas ni Tirso sa gidalang singsing sa kaminyoon.

Gitunol niya kini ngadto ni Ason. Milugmaw ang luha sa kalipay sa mata ni Ason nga midawat sa gihatag ni Tirso.

“Salamat Tirsooo, he, he, he. Dali na diri kay bag-o pa ning haon.” paraygon kaayo si Ason.

“Mao ba? Hala sige, ako nang sugdan ug subay ang akong agianan. Uhmm. Tinuod gyud bag-ong haon.” sa katapusan migilak ang mga mata ni Tirso. Mahatagan na gyud ug katumanan ang nag-ung- ong niyang kahinam.

Malipayon kaayo si Ason sa nabati gikan ni Tirso. (KATAPUSAN).


Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: