Cebuano Humor: PAGKAPAIT NING ADLAWA, TING!

Share this:

PAGKAPAIT NING ADLAWA, TING!

Si Inting namisita sa balay ni Tanciong. Nabantayan niya ang kausaban sa pagtagad ni Inting sa iyang asawa. Gidayig ‘nya ang iyang kaanyag —- maanindot ang panuot, matahum ang iyang bag-ong kulong, mahumot ang iyang hizo sa iyang buhok! Gipakonsueloan pa gyud niya ang kalami sa iyang linuto ug dayon iyang kaliguan ug mga halok ang iyang asawa!

“Yawa-a ini, oi!” matud ni Inting.. “imo man gyud ‘Ciong nga gipalapad ang atay ni Miti nga imong asawa!”

Mingtubag si Tanciong: “‘bay Ting, akong nabantayan nga sukad ako ning gibuhat sa pag-abut nako gikan sa Kuwait, “kalinaw ang nagahari sa among panimalay bisan tuod ug sigui ko ug adto sa hantak ug sa tubaan kuyog sa akong mga barkada…. ka lugar na hinoon ko, kay daghan gud ko karon ug cuarta.. .heheheheh”

Busa gadalidali si Inting pagpauli arong iyang gamiton ang “formula” o pamaagui ni Tanciong. Pag-abut gyud niya sa balay, iya dayong gigakus ang iyang asawang si Aden, dayong gihunghungan niya sa iyang kahumot, ug unsa niya ka pinangga siya, ug gusto niyang mahibaw-an kon unsay nahitabo sa ilang panimalay samtang didto siya sa gawas…… Mingkalit ug hilak si Aden!

ADEN: Buaaaahhaaaaaa….karong adlawa pinaka dautan nga adlaw sa akong kinabuhi!!! hohhhohooooo..bwuaaaaahhhh… (Nalisang si Inting sa iyang nakita…)

ADEN: Sa imong paglakaw karong buntag, nahulog si Elvis sa hagdan…dayun si Amalia gibiyaan ang labhanan ug mingkuyog sa iyang uyab. Si Romeo wala magkalos ug tubig ug mingkuyog sa iyang mga barkada….. Ug KARON MINGPAULI KA NGA HUBOG KAAYO!!!!

Adunay Mga Tinaguan

Si Takyo ug si Santa dugay na nga managtrato. Apan wala gyud mahibaw-i ni Santa kon unsa gyud ka baho’ sa tiil ni Takyo, kay lagi dili man gyud niya huboon ang iyang sapatos sa atubangan ni Santa.

Mao usab si Takyo, wala gyud niya mabantayi kon unsa ka baho’ ang baba ni Santa, kay lagi dili man gyud siya mag pahalok ni Takyo kay makasala siya sa Ginoo kon mahagkang wala pa’y kasal.

Sa ilang honeymoon, matag usa kanila naka decidir na nga tug-anan niya ang iyang bag-ong kapikas, bana o asawa.

Sa diha nga nagdulog na sila sa kama, ming gakus dayon si Takyo arong motug-an sa iyang secreto. Mao usab si Takya, mingkulagting dayon sa li-og ni Takyo kay panahon na nga motug-an sa iyang tinagu-an.

Takyo: day San, aduna akoy secreto akong nga akaong ihunghung kanimo. (Dayun ug hana’ ug halok sa mga ngabil ni Santa)
Santa: dong Taks, aduna usab ako’y tinagu-an nga buot kong isumbong kanimo. (Dayun ug bukas sa iyang mga ngabil aron dawatun ang mga halok ni Takyo).
Takyo: SANTA! IMO BANG GIPAAK ANG AKONG MEDIAS!!!!!!

Share this: