Cebuano Humor: NAGBINAHINAY UG KALAG!!!!

Share this:

NAGBINAHINAY UG KALAG!!!!

Nag-aslay ang bunga sa mangga sa ‘menterio kay hadlok ang mga tawo nga mamo-po’ . …. Apan ang mga sugarol nga si Bito’ ug Terio ISUG kaayung nangawat sa mangga aron aduna’y e-capital sa hantak sa PISTA. ….. Dayun ilang gi bahin-bahin ang ilang kinawat!

“Usa sa imo, usa usab para nako… Kini imo, kini usab alang nako” matud pa ni Bito’ nga maoy nagbahin.

TUNGOD SA KAPUNO’, DUHA KA BUOK NANGAHULUG GIKAN SA BUKAG UG MINGLIGIDD ngadto sa FENSA. …. Samtang nagbahinay sila, ming-agui si Oscar sa kilid sa fensa ug nadunggan niya binahinay …”kini imo, kini usab ako”

Ming santop sa iyang ulo nga nagbinahinay si Satanas ug si San Pedro sa mga kalag nga gilubong sa cementerio. .. Mingdagan siya sa ubos nga tindahan ug mingsumbong kang Cario nga si satanas ug si San Pedro nagbinahinay sa mga gilubong sa ‘menterio!

“Dali dayon, Noy Cario!” ingon ni Oscar. “Dili ka maktuo niini, apan si satanas ug si San Pedro nagbinahinay na sa mga kalag diha sa cementerio..”

Ming kuyug si Cario. Nanguput sila ug maayo sa FENSA aron madunggan ang ina-ihap-pay sa kinawat nga mangga.. “Kini imo, kari ako,…. Usa imo, usa usab sa ako!”

Si Cario ming hunghung kang Oscar. “tinuod ang imong nadunggan…. Atong tan-awon kon unsay hitsura ni satanas!”

Nagbitay na sila sa FENSA aron makakita gyud ni satanas. Dayun nadunggan nila ang nag-hap nga ming ingon: “duha na lang ang nahabilin dinhi sa bukag….kini sa imo, karing lain sa ako…. Apan ADUNA PAY NALIGID DIDTO SA FENSA… ATONG ADTUON ARON TUNGAON…USAB ‘TO”

Si Oscar ug Cario MINGLUPAD NGA TULIN PA SA MANATAD. NAAHADLOK NGA TUNGA-ON USAB SILANG DUHA!

Share this: