Cebuano Humor: CEBU LECHON

Share this:

CEBU LECHON

Sa St Lukes Hospital sa Manila, si Dr. Bindoy, naka girlfriend kang Pelang, usa ka nurse nga kauban ug suod nga higala sa iyang asawa nga nurse usab. Wala magdugay, namabdos ang girfriend.

Gihatagaan dayun ni Dr. Bindoy si Pelang ug 100,000 pesos aron kini molayas ngadto sa Cebu City. Didto na lang siya magpa-abut nga manganak. Nalisang man gud ang doctor sa mahitabo kon madiscobre sa iyang asawa nga napamabdusan niya si Pelang.
.
PELANG: Apan, ‘Doy, unsaon man nimo pagkahibalo kon manganak na ako sa atong baby?

BINDOY: Bueno, sa diha nga manganak ka na, padad-e ko ug post card. Isulat sa likod sa post card: CEBU LECHON.

Tungod sa iyang kahimtang, gidawat niya ang cuarta, mingpaturatoy ngadto sa Cebu City, ug ming-abang ug apartment didto.

Paglabay ug pito ka bulan, samtang si Mrs. Bindoy lumalakao na paingon sa hospsital, gitawgan niya ang iyang bana nga nag-round sa iyang mga patiente.

MRS. BINDOY: “Dear”, aduna ka’y postcard nga bag-o lang gihatod sa postman. Kahibulongan. Dili masabut kon unsa buot ipasabut sa gisulat sa likod.

DR. BINDOY: Sagdi lang. Unya na nako pasaha unyang gabi sa pagpauli nato.

Pagpauli sa magtiayon sa gabii, si Dr. Bindoy dariyut koyapi sa iyang nabasa sa likud sa postcard:

“CEBULECHON, CEBULECHON, CEBULECHON – TWO WITH TAILS, ONE WITHOUT!!!”

GIPA-U-YUNAN GYUD ANG ASAWA SA KAWATAN!!!!

Huwes: “Mo-angkon kana nga KA LIMA nimo LUNGKABA ang dress shop ni Loleng?

Acusado: Tinuod, Sir, huwes.

Huwes: Unsa ma’y imong gikawat?

Acusado: Kuan ra gud sir, vestida sa babaye.

Huwes: USA ra ka vestida?

Acusado: Usa ra gyud, Sir huwes.

Huwes: Apan ngano man nga imo mang giangkon nga GILUNGKAB nimo ang patahian ni Loleng ug LIMA ka veces?

Acusado: Kuan, man gud, Sir, sa unang UPAT KA VECES nga nangawat ko sa patahian ni Loleng, WALA MAN MAGUSTO-E SA AKO-ANG ASAWA ANG COLOR SA AKONG KINAWAT!!!!

Share this: