Cebuano Humor: PATAY NA!!!

Share this:

PATAY NA!!!

Si Kerker ug Teria mga tigulang nga nagpanuigon ug 85 anyos. Tungod sa ilang katigulangon, daghan na kaayung sakit ang mingdapo sa kanilang lawas. Sakit diri, sakit dinhi, sakit didto. Usa ka buntag, nagmata si Kerker nga maayo kaayo ang iyang gibati.

Kerker: Teria, bangon na uy. Nindot kaayo ang panahon.

Teria: Ker, wala na ko. Patay na.

Kerker: Nabuang ka, Teria. Kadako nimong buhi. Nagtingog ka pa diha.

Teria: Wala na Ker, patay na ang imong Teria…

Kerker: Ngano gud nga moingon ka niana.

Teria: Kaniadtong mga miaguing mga adlaw, daghan kaayo kog sakit! Sakit sa liog, sakit sa hawak, sakit sa siko, sakit sa batiis!!!! Apan karong adlawa wala man ako’y gibati nga sakit…. PATAY NA KO KER!!!

Share this: