Featured Balak: BATOG and GANGHAAN

Share this:

BATOG
By James Lobedica

Pulong pasabot ug pagtugdon,
Pagpaubos, pagpadailos ug sutaon

Ang kalalim ug kamatulukibon’g bation,
Human sa panaw’ ng may gitas-on,

Ang pagbatog usa usab ka matang sa pagpahulay,
Sa lutahan, kaugatan, pawala kini sa kalaay

Kon ikaw mubatog, siguradohang may tukmang kusog
Ang imong pagkupot, hugot ug tugob sa kabaskog

Lawas ug hunahuna magkuyog, dili kini madala sa hambog
Dili maayo ang subrang litok, sa batog ikaw malup-og,

Sigurado’ng imong tuhod mamikog, maayo pay matulog
Dili ka gayud makatay-og, sa gipangandamang pagbatog

Sa kaulahian, imong mabantayan, dali ka ra kaayong mahulog!!!
Ang batog, may sinugdanan ug may kinatumyan

Bantayanan kon mapagngan, dili lang imong buhok malarotan
Dali ka kaayong kayatakyatakan, sa wala nimo pagtuman

Sa wala paghuman sa gisugdan, kay imong gipakalitan,
Maputos ka’g KINAWRASAN!!! tungod sa BATOG!!!

GANGHAAN
By James Lobedica

Ginaingon, aron makasulod sa gustong sudlan
Kitang tanan, kinahanglanon’g muagi ug ganghaan,
Mopahibalo, mananghid aron ganghaan ablihan

Dili masayonsayon ang pagsulod sa ganghaan
Matag sulod tinugutan, matag gawas gitutokan
Ganghaan, modala sa kalamposan ug kaparotan

Sugo sa maayong pamatasan ang pagpananghid
Kon mosolud ug mogawas sa ganghaan, ikaw maniid,
Magsusisusi, basin sa kaulahian ikaw mangyamiid

May makasulod ug ganghaan nga panglimutan,
Sa dugay’ng panahon kuno, siya ang gitugyanan
Apan nahimong kataw-anan, siya gisumsoman

Hungaw’ng pangangkon lang diay ang tanan
Bisan miabot na sa kinapungkayan ang binuhatan
Katawhan gipul-an, ganghaan angayan’g tak-opan!!!

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: