Cebuano Short Story: NASAKPAN SI TORIO MAPAUBSANON

Share this:

Ang pagpaubos maoy padayag sa kamapaubsanon, kaatbang kini sa pagkamapahitas-on, lulot nga mata ug panagway’ng daw magluya ang sagad makita nga mag-inusara.

“Torio, abi ko’g asa ka nahimutang, dia ka ra man diay dinhi sa asotiya. Halos kada buntag na man gud ka dinhi. Mura’g naghapahapa man gud ka?” sukna ni Bosyang nga pinaiknat ang kilay ngadto sa iyang bana.

“Ay dah, nagpaugnat ra ko sa akong kusog. Bisan ug padulong na ko sa kan-uman nga panuigon baskog pa intawon kaayo ko.” kalma nga tubag ni Torio.

“Pero kadaghan bang mga panapton nga gipanghayhay dinhi sa barandilyas kilid sa atong asotiya.” dala kahibulong nga pamulong ni Bosyang.

“Oy, may nanglaba man diay sa may atabay dili layo sa atong panimalay. Si Nida Gabuka ang bag-ong nabiyuda man diay na nga nagyaka ug bangkito paatubang sa atong nahimutangan. Maayo kaayo’ng pagkabantang. Pagtarong Torio gaunsa ka?” naalsa na ang tingog ni Bosyang.

Sa tumang kamapahiubsanon si Torio namulong nga nakalitan. “Nagpush-up ra ko Day. Unya wala man koy ikapalit ug tablitas pabaskog aron ikasugakod sa makutas nako’ng pasingot, sa tumang pagpaubos akong gibawi ang tanan. Wala’y gasto Day. Libre’ng bitamina sa mata ang akong gipaatbangan.”

“Unswaaa? Hala ayaw pagbiya diha kay bakoson tika.” Nagminti sa kasuko si Bosyang.

“Day Bosyang, sige mobarog nako.” dali’ng mibarog si Torio palayo.
“Paita, nasakpan ko ni Day Bosyang.” (KATAPOSAN).

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: