Featured Balak: Patuyang ug Hangyo

Share this:

PATUYANG

buhat nga nagpasabot ug paghinubra,
walay pagmatngon kon nagsubra na,
walay pagpanumbaling kon puwede pa
ang pagpatuyang mahitabo ni bisan kinsa.

daghan ang hinungdan sa pagpatuyang,
adunay mga kiatan’g magsige ug patuyang,
adunay kinaiyang mahilig magpatuyang
ang pagkamapasagaron, usa ka pagpatuyang.

dili mo mahibaloan ang pagpatuyang,
basta matagbaw ug malipay ka lang,
bisa’g nanigulang ka na sa higtanan,
ang tanan piyongan, makapahungaw lang.

gimbuhaton’g binatan-on dili liatan,
kusog gihapon’g magpatuskig sa linaktan,
kusog moliko sa mga siot nga agianan,
apan sa kataposan, sa sultada’s higdaanan,

MAGHAYANG NA LANG!!

HANGYO

Gamiton kini kon mopalukmay,
Ang dagko’ng butang ipagamay,
Kon presyo hisgotan sa hinangyoay,

May hangyo’ng magdala’g pangidhat,
May pipila’ng ipaagi’s tinan-awan’g kiat,
Ang pagpanghangyo lunlon pangyawat

May mohangyo’ng manganaykanay,
Dili pinugsanay apan walay balibaray,
Tulukibon gayud kon maghinangyoay

May hangyoo’ng padak-an ang gamay,
Apan sa lahutay ug sagunson’g paugatay,
Magkalanay, mas maayo pa’ng mangumpay,

Dili tanan’g hangyo mahubit sa pulong
May hangyo’ng ipaagi sa pilit nga pahiyom,
Iyang ipakita ang hangyo sa pagpakahilom

Sa mata ikaw lipaton, imong bulsa kuoton,
Samtang nagtutok sa hangyo’ng hilomon
Lukmayon ka sa init nga pahiyom,

Dili mo lang masayran ikaw mahutdan
Sa sinsiyo ug plete nimong tinagoan
Hangyo sa guwatsinanggo, ikaw malutsan!!!

Share this: