Featured Balak: Kumbira ug Luha sa Kalipay

Share this:

KUMBIRA

Habhab ug huygo todo nga sangka,
Kutsara, tinidor ug plato magpakapaka,
Binusganay, binaskanay, puno ang baba,
Pagkaon’g nagkadaiya sa gikuninitan,
Mga dahonan hangtod sa minantikaan,

Walay ugam, walay liatan, magdinut-anay,
May magkinuotay, human sa kinan-anay,
Nga makapatabisay sa singot ug laway,
Ipagawas bulsita ug putos nga tinaguan,
Ang kan-anan ug lamesa pagahawanan,

Tanan’g mga biya, ug subra’ng sud-an,
Pahimungtan, maoy sunod mahinaykan,
Ang wala mahurot sa gutom nga tiyan,
Tiwason, puphuon sa bulsitan’g inandam,
Gikumbirahan, daw sa piranha gihugpaan.

LUHA SA KALIPAY

makapainit sa managhigugma’ay,
igtatambal kini sa haw-ang ug kalaay
hangop sa pagbati’ng nangumbitay,
makitan’ng modaligdig ug modagayday

magtubod, modailos ug mag-agos,
dawaton kini sa singot sa panagtakos,
luha mogawas, gininhawa’ng maghaguros
sabakon sa gakos ug mga hangos,

kining tanan, mahimong sangpotanan,
sa dili makalimtang kinuptanan,
mga luha’ang mata, luha sa kalipay,
ikapasigarbo ni dodong ug inday!!

Share this: