HAGIT: “BANGON PILIPINAS”

Share this:

“BANGON PILIPINAS”

Malapit na naman ang botohan

Ang sa akin lang po…

kapagka ang tao’y sadyang may pag-ibig,
sa kanyang salita’y kaloob ang langit,
Sanglang kalayaan nasa ring masapit,
Katulad ng ibong nasa himpapawid,…

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan
sa bayan, sa nayo’t mga kaharian,

at ang isang tao’y katulad, kabagay
ng alin mang likha noong kalayaan…
Bayan kong PILIPINAS na minamahal
dapat pinapahalagahan, isinasa-isip at
isinasa-puso, bilang isang mamayan…

Ito ang pagkakilala ng ating pagkatao,
bilang mamamayan. kaya pahalagahan
natin ang sariling atin, sa iisang adhikain,
magtutulungan magbigayan sa kapwa,
upang maganda ang pakikipag-ugnayan
sa bawat isa…

Sa buong kapuluan ng PILIPINAS andyan
ang mahuhusay, matatalino, matatalas
at matatag ang isipan, ngunit ito’y may
kakanya-kanyang tayong destinasyon
sa paghahanap buhay, alinsunod
sa kanya-kanyang panganga-ilangan…

Hindi ito kawalan, mawalay man tayo
sa ating bayan ng medyo may katagalan,
ngunit ito’y hindi natin kinalimutan bilang
isang taga PILIPINAS, andoon pa rin
ang ating puso’t isipan..

Paalala sa lahat na bigyan ng kahalagahan
ang iyong boto para sa ating bayan,
sa paraang ito’y masubukan na umunlad
at manumbalik sa dati O mas maganda pa sa dati…

Sana sa susunod na pagkakataon
magkaroon tayo ng pagbabago para
isang tinatawag na KAUNLARAN ng ating bayan…

Salamat po…

Share this: