You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

PANIBAGONG ABISO TUNGKOL SA LOST PASSPORT SERVICES

PANIBAGONG ABISO TUNGKOL SA LOST PASSPORT SERVICES PARA SA MGA “ABSCONDED” O TAKAS NA MANGGAGAWA

(RIYADH, ika-27 ng Mayo 2013) – Patuloy ang pag-conduct ng Embahada ng “Lost Passport” services sa consular field office nito sa International Philippine School of Riyadh (IPSR) para sa mga “absconded” o takas na manggagawa, kasama na rito ang mga nagtratrabaho sa employer na hindi nila orihinal na sponsor.

Ang consular field office na ito sa IPSR ay bukas hanggang Martes, ika-4 ng Hunyo 2013 lamang.

Dahil sa napakaraming manggagawa na nais makakuha ng “lost passport” services, kinailangan ng Embahada na gawing salitan ang pag-asikaso ng mga babae at lalake, ayon sa sumusunod na schedule:

Lunes, 27 Mayo 2013 – Mga lalaki lamang.

Martes, 28 Mayo 2013 – Mga babae lamang.

Miyerkules, 29 Mayo 2013 – Mga lalaki lamang.

Sabado, 1 Hunyo 2013 – Mga babae lamang.

Linggo, 2 Hunyo 2013 – Mga lalaki lamang.

Lunes, 3 Hunyo 2013 – Mga babae lamang.

Martes, 4 Hunyo 2013 – Mga lalaki lamang.

Bukod dito, magsisimula na ng mas maaga ang consular field office para mas agarang matulungan ang mga manggagawang Pilipino na nais magpa-“lost passport.” Ang bagong oras ng consular field office sa IPSR ay alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon, araw-araw maliban sa Huwebes at Biernes.

Ganunpaman, 300 na aplikante lamang ang kayang asikasuhin ng Embahada sa bawat araw.

Pinapaalala ng Embahada ang mga requirements para sa “lost passport”:

Application Form (na libreng makukuha sa International Philippine School-Riyadh).
Kopya ng nawalang pasaporte (o di kaya’y numero ng nawalang pasaporte kung ito’y inyong naaalala).
Affidavit of Loss (na makukuha sa International Philippine School-Riyadh).
Bayad:

SAR 460.00 kung ang nawalang passport ay green (MRP) o maroon (MRRP)
SAR 700.00 kung ang nawalang passport ay maroon na may chip (e-Passport)

Hindi na kailangan ang “police report” o “Jawazat report” para sa consular field office na ito.

Ang International Philippine School of Riyadh (IPSR) ay matatagpuan sa 011 Mamar Al-Burtuqaal St., Haya Malik Fahad District, Riyadh. Malapit ito sa likuran ng Riyadh Gallery Mall. (END)

EMBASSY

Diplomatic Quarter

Ummayah Abu As-Salat Street

P.O. 94366, Riyadh 11693

Fax (96611) 488-3945

TEL 482-3559 , 482-0507,

482-1577

Email:

rype@riyadhpe.com

Website:

www.philembassy-riyadh.org

Philippine Consulate in Jeddah

HOTLINE 055-5219-613

www.pcgjeddah.org

CONSULAR SECTION

FAX : 488-3945

TEL: 482-3816

help-consular@riyadhpe.com

ATN SECTION

482-4354, 480-1918,

help-atn@riyadhpe.com

www.facebook.com/philembassyriyadh

Twitter

PHLEmbRiyadh

Labor Attaché / OWWA

(Riyadh)

FAX 483-2204

Phones 483-2201 to 3

MOBILE 054-591-7834

polo-riyadh@riyadhpe.com

Labor Attaché / OWWA

(Eastern Region)

TEL (013) 894-1846, 894-2890

MOBILE: 0501269742

polo-eastern@riyadhpe.com