Featured 3 Balak: Plantsa, Kon Mangablit ang Kasingkasing & Sabakan sa Kagabhion

Share this:

PLANTSA

saksi’s init nga binuhatan,
suki kini sa mga utawan
ibagnos, iduot painitan
mga utawan, iyang hap-an
sa kainit ug pagpatul-id
siya ang giila’ng batid
adlaw ug gabii ang pagplantsa
dagko’g gagmay maplantsa

hasta busloton, gision
mga gingi, mga kunoton,
daitlan, patungan, bunihon
baga, nipis, bugdo, andama
sa plantsa, ang tanan maratsada
kon ikaw, makakursunada
siguraduha, kon ang plantsa
sa painit ug patul-id, makahimo pa…

KON MANGABLIT ANG KASINGKASING

ang kasingkasing, kon mangablit dili mamili ug panahon..
dili kini mangila, dili managlain, dili maghulat agdahon,

mga mata ang manugilon ug buhat ang iyang palitokon,
ang pagpangablit, ang magpakablit, gitagana sa panahon

sa kablit ikaw pahibaloon, sundan ug pilit nga pahiyom
tinagua’ng kamakugihon, sa salag ang tanan tagamtamon

SABAKAN SA KAGABHION..

ang kasingkasing, kon mangablit dili mamili ug panahon..
mas labi pang dili kini mangila, dili luyahon,
abtikon, dili agdahonon,

duyog sa tam-is nga pahiyom, sa harana sa katahom
sa pagpanglipang sa kamaya ug kamalipayon
bug-os kining kab-oton,

kitang tanan, gitagan-an ug tagsa-tagsa’ng tulumanon,
sa sabakan sa kagabhion, kini pagahikyaron,
ayagon, ug isugilon….

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: