Featured 2 Balak: Kangitngit and Dungog

Share this:

KANGITNGIT

hulip sa kahayag ang kangitngit,
iyang katugnaw manggunit,
sa panipit nimo manguhit,
panan-aw mamilit…

may tumong nga mahikyad sa kangitngit,
magdala’g buhat nga makapainit,
pagbati sa pulong dili mahubit
may tam-is, may papait
matilawan sa ngitngit…

dili ka makasinggit, imong singot magpilit
tingog hinay, daw pinapiit
sa kahilig magpangitngit,
nasayop ug kuhit,
nagpamahit…

makapahingangha, may nahinolan’g nagtuhoy
sama kaniya, apan gusto’ng magpataroy
nagtakin usab diay’g sunoy,
pagkadimalasa sa pangandoy
nahanaw, misutoy…

DUNGOG

kini ang imahen, hulagway ug talan-awon’g
magdibuho sa tawo’ng maukiton
sa buhat nga katilingbanon…

dili sayon ang dungog nga mahimo’ng sumbanan,
dungog nga mahimong panag-ingnan
karon ug sa kahangtoran…

adunay dungog sa pagkasalawayon, badlongon,
ang suhi, sukwahi maoy buhaton
siya panghimaraoton…

mas makita ug magpasuwabe nga gipanday’ng dungog
kaysa sa tingog nga kanila atong madungog
dili kini ikapasibantog…

hinayhinay ug kanunay ang dungog mokataykatay,
himoong saysay, hubiton sa mga tag-as ug kilay
dungog, daw tsismis, ikalipay…

pulong pagdayeg nga magikan sa lainlaing binuhatan
saw-an, daygon sa nakapahimulos sa kaayuhan
himoon kining panag-ingnan….

sa pagpangligid sa panahon, ang dungog dali hisgotan
kon ang naghupot sa maayong binuhatan
tipik na lamang sa handumanan….
Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: