Featured Balak: BUHOK

Share this:

BUHOK

tulukibon ug dili sayon,
kon buhok atong galmon,
itom ug baga kon batan-on pa,
puti ug nipis kon hamtong na,
pasagdan na lang kon sa kuwarta mahutdan na….

ang kabag-on ug kanipson,
sa buhok nga sudlayonon,
lakip ug kabahin kini sa buluhaton
sa atong mga inadlaw-adlaw nga tulumanon….

lain-laing buhok ang mahisgotan
mga kinuluran, may giligid sa uban
may gitaptan ug daghang lusa ug kuto
ampay kini’s mga tsismosa’ng manghinguto….

sagad masentro ang buhok,
sa mga matang mahilig manutok,
tiaw mo bay hasta pahak, kini masakpan
ang buhok salamin sa tawong may gialagaran….

May buhok nga simhotonon,
Lumoy’ kini natong hikapon,
Hapsay ug makadani ang alimyon
Buhok kini sa adlawan, nga mahigalaon….

May buhok nga singohonon,
Labaw pa sa simhot kon hangpon,
Nagdala kinig kainit sa kagabhion kagubtan,
Paborito, kinaham ug ilogan sa mga sungkaban….

Kini ang buhok nga tinagoan
kulot ug nipis kini natong pagahikit-an,
Ug may pipila’ng pagpaupaw ilang tuyoan,
Buhok kini sa kahiladman, buhok nga tinan-ogan…

Share this: