Featured Balak: Ugat

Share this:

U G A T

kini ang latayan sa kusog nga magikan sa tiilan padulong sa ulohan,
ampinganan gayud ang ugat, kini ang pinakabililhon’g puhunan,
yawe sa pagpugas, paghulma ug dili maihap nga kaliwatan,
bisa’g asa, bisa’g kanus-a, dili hunongon, kanunayng
magmadasigon, kabaskog atong huptan ug panalipdan…

sa pagtugkad sa buluhatong mogamit ug ugat, gamay ug dako’ng ugat,
adunay mangugat, may mahilig magpaugat, may magpaukay sa ugat,
dunay magpaugnat sa makanunayong pagsunod sa buluhaton sa ugat,
may may mangalibat, buhok mangakalkag, hasta sininaan mangahibat……

adunay panahon, bation mo ang kakapoy, kon masubraan makalumoy
higala, sabta nga kining tanan maoy pagpalambo sa ugatong pangandoy,
ampay sa mga abtik ug lapoy, mangainat, mangalunhat, mangabughat,
pagkadaghana baya, sa manghitabo kon sugo sa ugat ang atong ipakiat..

Share this: