Cebuano Short Story: MAHILIG SI NOY PAKDOT

Share this:

MAHILIG SI NOY PAKDOT

Ang bantang mohatag ug kasayon, kanindot ug kamaayo sa pagtan-aw sa mga tinipigan’g gingi ug likiliki.

“Mao na ba kaha gyud ni? Likiliki man gud. Pero, daw gipahungaw man lang, maayo ra ban’g pagkahawan?” hilom nga namulong si Noy Pakdot sa kaugalingon nga mahiligong manghimbis ug manan-aw’g mga bulak nga maayo’g bantang. Naghinamhinam, nagngisi.

“Ehem, Noy Pakdot, gasigi ka man gud ug tutok nianang gamay’ng buho, ang liki-liki man na sa ilokan sa bag o nakong katabang nga si Bertolda ang napunting sa imong tinan-awan. May gidak-on na siya, maong bus-ok ug dasok tan-awon ang dapit sa ilokan nga maayong pagkabantang sa buho.”pulong sa batan-ong si Joy, ngadto ni Noy Pakdot.

“Ah, abi ko man gud ug ikaw na?”. Nahingangha si Noy Pakdot.

“Nakamatikod ko nimong kusog kaayo manutok. Nadungog na kaayo ka sa atong Barangay Busohanan nga mahilig kaayong mangitag bantang nga talan-awon sa mga babaye nga imong mauyonan. Tuod man, si Bertolda ang akong gipaon nga imong napahimungtan sa pagkamahiligon nimo’g babayeng maayo’g bantang. May maayo pa’y ipatahi nimo nang purol nimong nagkagidlay.” nagminti sa kapungot si Joy.

“Unswaaa?”. Nahibaloan na si Noy Pakdot sa iyang kamahiligon. (KATAPUSAN).

Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: