You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Featured Balak: HUBO

HUBO

walay pupanapo, walay lipoplipod,
tanan makitang walay sabod,

garbo sa mahilig mobrutsa,
sa luna, ipatik, ug ipahulma,

daw diwata’ng katahom hikyaron,
sa kasingkasing dawaton,

makita ang apan kon maghubo,
masuta ang kamatuorang gitago,

maladlad ang gipanalipdan,
makapatay-og kon may hubuan,

may masud-ipan kon sa kadaghanan,
tul-id ug tarong ang makit-an,

sa kaulahian, dili tukma ang mapalgan,
layo sa gipasibantog ug gipatuohan,

hinubuay’ng gipanid-an sa katawhan,
hungaw’ng panag-ingnan lang ang tanan….