OFW EmpowermentHuman Rights Day 2011

This year, millions of people decided the time had come to claim their rights. They took to the streets and demanded change. Many found their voices using the internet and instant messaging to inform, inspire…

Malaya Ka ba Talaga?

By: Tasio Espiritu  Malaya ka bang magsabi ng buong katotohanan?  Malaya ka bang tumulong na walang hininging kapalit?  Malaya ka bang kumampi sa mga naapi at labanan ang masasama? Malaya ka bang magsalita na hindi…