Feature Story

Satire: Ang Katangian ng mga Kalalakihan

Warning: Ito ay isang satire, kung ikaw ay isang babae, marupok, selosa, pikon at hindi open-minded, ‘wag mo nang ipagpatuloy pa ang pagbabasa. Mga kababaihan, Para sa maayos na relationship, alamin nyo ang mga pinaka-unang…