Tasio Espiritu


Ano ang Nitaqat?

Naipaliwanag na natin ito noon sa patnubay.com  website.  Pero para sa kaalaman ng nakararami,  maipost ulit namin ito  dito sa ating bagong bahay. Ano ang Nitaqat?  Ang Nitaqat ay ang programa ng Ministry of Labor…


What is HAGIT?

H.A.G.I.T. is an abbreviation for  Honesty, Accountability, Good Governance, Integrity and Transparency.. In Visayan language.  “Hagit” means challenge. The Challenge : To instill the HAGIT principles in the minds of our future leaders: We will…