You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Tag Archives: Anginyonglingkod

Ang Pinakamainam na Kamatayan

Tunay na tuwid na daanNagkukumpetensyahan, naglalamangan, nagpapaligsahan sa makamundong kapangyarihan, kasikatan at kayamanan na nakikita ng mga mata ng mga tao lamang.

Mga alipin ng mundo. .mapapatigil lang kayo sa inyong kahibangan sa pinakahuli nyong pagdalaw sa  libingan. Saka nyo lang mapagtanto na sinayang nyo lang ang sandali na pinahiram ng Tagapaglikha sa inyo,

Samantalang ang mga alipin ng Tagapaglikha, ang mga tunay na may malawak ang pag-uunawa. ang mga tunay na malaya, ang mga tunay na mananampalataya. sa kanilang mga sarili lamang sila nakipagkumpetensyahan; ang kabutihan at pananampalataya na ginawa nila kahapon ay lalamangan nila ngayon, at hihigitan pa nila bukas.

Ang Pinakamainam na Kamatayan

1. Mamatay habang nagdarasal sa masjid – kaya damihan mo ang iyong mga dasal at pagpunta sa masjid.
2. Mamatay habang gumagawa ng kabutihan at kawanggawa – kaya damihan mo ang oras para sa paglingkod sa kapwa at paggawa ng kabutihan.
3. Mamatay habang namumuhay at nakipaglaban para sa katotohanan, katarungan at

HAGIT: Ang “Bayani” at “Lingkod-Kapwa” ay mga Banal na Salita

HAGIT: Ang “Bayani” at “Lingkod-Kapwa” ay mga Banal na Salita

Maimulat natin ang ating mga kababayan na ang salitang bayani at lingkod-kapwa ay sagrado.. hindi ito nakukuha sa paligsahan, nomination, internet voting or text voting. Ang pagiging bayani ay hindi nakakamit sa paramihan, sa kasikatan.

Magtulongan tayo na maparangalan ang mga tunay na bayani at lingkod-kapwa.. Pero paano?

Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga bulok na kaisipan ng lipunan na ang mga katangiang ito ay natatangi sa iilan lamang. Ipapamulat natin sa lipunan na ang ikakisiya ng tunay na bayani at lingkod-bayan ay kung may gagaya at susunod sa kanilang mga ginagawa. Tutularan kung papano sila naglilingkod sa kapuwa at gawing panuntunan kung papano sila nakipaglaban para sa prinsipyo para sa katarungan, karapatan at kagalingan.

Servant Leaders – Self Evaluation

Servant Leaders – Self Evaluation

  1. Pakikinig – Pinakinggan o naintindihan ba natin ang mga hinaing/suhestyon/opinyon ng taong lumapit sa atin o humingi ng tulong? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  2. Makiramay – Dumamay ba tayo sa oras nang pangangailangan ng iba? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  3. Nakakatulong – Tumulong ba tayo sa taong lumapit sa atin, sa abot ng ating kakayahan? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  4. Kamalayan – Nakapagbigay ba tayo ng tamang impormasyon, sa salita o sa pamagitan ng gawa kung ano ang paglilingkod sa kapwa nang walang hinihinging kapalit? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  5. Tiwala sa Kakayahan – Tumulong ba tayo gamit ang ating mga pinagsama-samang kakayahan para maiangat ang ating mga karapatan at kagalingan at hindi dahil sa estado ng ating buhay, posisyon sa lipunan o/at hindi dahil sa padrino? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)

Featured Servant Leader: Susan “Toots” Ople

The Patnubay Advocacy Group would like to thank  Miss Susan “Toots” Ople  for providing invaluable help and assistance to OFWs and their families in the Philippines.

Who is Susan Susan “Toots” Ople ?
Source : en.wikipilipinas.org

Susan “Toots” Ople (born 9 February 1962) is a former Department of Labor and Employment (DOLE) undersecretary and an advocate of Overseas Filipino Workers’ (OFW) rights.

Toots is the youngest of the seven children of former Labor Secretary and Senate President Blas Ople and Susana Vasquez.

She finished elementary education at the St. Theresa’s College Quezon City in 1974 and finished secondary education at the Sandersky High School in Michigan, USA in 1980. She graduated from the University of Santo Tomas with

Ang Inyong Lingkod – The Thursday Group – KSA

The Thursday Group - Jeddah Chapter

The Thursday Group – KSA
by Roland Blanco
First posted in www,arabnews.com

Organized in 2000 by a group of Filipino married pairs, the Thursday Group, has been providing packed lunch to Pinoy distressed workers of Bahay-Kalinga. The group is composed of Filipino husband and wife teams grouped into “households” composed of at least 5 couples.

Paalam, Kuya Jesse

Miss Susan Ople sa tanggapan ni Sec Jesse Robredo

Paalam Kuya Jesse
by:  Susan Ople
First posted in susanople.com

Nauna ka na naman. Hanggan ba naman sa kamatayan ay nagmamadali ka?

Di pa uso ang katagang “daang matuwid”, itinuwid mo na ang daan ng Naga.

Wala pang maiinit na debate tungkol dyan sa Freedom of Information Act, matagal ng naka-post na sa website ng

Ang Inyong Lingkod: Francisco S. Aguilar Jr.

Francisco S. Aguilar Jr. (born August 29, 1959), a former OFW who is now the President and General manager of FMW Human Resources International, a recruitment agency which is not charging fees to applicants seeking their help. Through their recruitment arm, the FMW Human Resources Int’l., they have managed to deploy Filipino workers all over the world, mainly the Middle East.

As a Family Man

Jun married Jasmin, and they were blessed with 4 children, John Francis, Jethro, Joan and Juergen. Jun is a homebody and while he

Anginyonglingkod: Engineer Abdullah Sabig

Engineer Abdullah Sabig is a Saudi national, an independent human rights advocate who had helped a number of migrant workers in Saudi Arabia.

Engineer Sabig’s advocacies involve the following:

  • To uphold human rights and respect cultures, customs and values.
  • To educate the migrant workers, their embassies and even the Saudi nationals about the Laws and Procedure of Saudi Arabia.
  • To guide the distressed migrant worker in the processes of his/her case.

Engineer Sabig provided assistance to OFWs Julian Camat, Hermilo Ramos and Napoleon Fabrigas after the Philippine government agreed for him to translate for the men in court.