You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Tag Archives: Balak Back to Back

Balak Back2Back: PAGSUPAK vs PAG-UYON

PAGSUPAK
ni James Lobedica

Buhat kini mga mosukwahi ug mosumpaki,
Dili mopahaom, kini magmagahi ug magpalahi,
Daghan ang sukaranan sa pagsupak, adunay mosupak
Bisan ang katarungan hanap, basta lang makasupak,

Pagkadaghan gayud sa hinungdan, mga kapasikaran
Lainlaing pagsupak isip padayag ug pahungaw sa kagawasan.
Adunay pagsupak nga nagtangag ug malingin nga katarungan.
Ang pagsupak, kini kabahin sa mauswagong katilingban.

Featured Balak: TENTASYON

TENTASYON
by Atty James Lobedica

patago kini ug sinugdanan
apan sa kahayag pagahikit-an

kon mansanas matilawan
bisa’g gidili sa hingtungdan

kay kuno ang gidili maoy lamian
sa mansanas ikaw mapukan

ang tentasyon mahisgotan,
makit-an, madunggan, ug ikauban,

hangpa’ng pagsulay ra kining tanan,
pagsuta sa tinuod nimong dugukan,

Balak Back2Back: Kasingkasing VS Utok

KASINGKASING
by Atty James Lobedica

kini ang sentro sa mga balak,
awit ug mga komedya,
mga dula ug mga drama,
atong higala sa pag-inusara,

sukaranan sa kalipay,
hinungdan sa pagsusapinday
may bukotan ug pagmahay
makapahupay sa kalaay,

Balak Back2Back: Katkat VS Kanaog

KATKAT
by Atty James Lobedica

Buhat nga mopataas
Magpasabot ug kakutas
Imong kusog maugtas

Kanunay’ng maghingotas
Ang mga mata manglurat
Kitang tanan, makakatkat.

Kon babaye ang mokatkat,
Bantayanan kay makabughat
Kon bag-ong panganak, maahat

Balak Back2Back: Hupas nga Kalipay VS Pan-os nga Kahiubos

HUPAS NGA KALIPAY By Atty James Lobedica

giagak mo ang hangin sa kadalanan,
gisungasong ang likuong dalan,
gibuntog ang katalaw’ng
mihamok sa alimpatakan,
nahimong buta ug ulipon,

mipasuwabe ang kasayon,
ang pagkab-ot sa kalipay,
sa imong mga mata ikaw malanay,
dili tanan’g butang makalipay,
kon sulaw sa salapi lamang ang musapnay,

Balak Back2Back: Hinanok VS Minanok

HINANOK

bunga sa hago nga katulogon,
maghagok nga makabuak sa kagabhion,
magngangang baba dayag sa panagway,
lamasan kini’g patabisay sa laway…

MINANOK

dili kini susama sa minanok,
tulog kining inantigo ug inutok,
pinapiyong apan dunggan maminaw sa palibot
magbalantay, kalimti ayaw ang minanok…

For more Balak Back to Back please click this link

 

Balak Back2Back: Duko vs Hangad

DUKO
ni Atty James Lobedica

buhat nga pagpaubos,
pagdawat nga walay kuskos balungos

walay pupangutana
hilomong tubag sa pangutana

kini mopamatuod
nga ang pagpakahilom tinuod

Balak Back2Back: Kagidlay VS Kuyaig

KAGIDLAY
ni James Lobedica

pulong nga magpasabot ug kapit-os,
kakulang sa kahigayonan’g makalampos,
makalingkawas sa kalisod, sa mga ladpos
sa mga pagsuway nga maghaguros…

sa paningkamot, sa mga naningamot,
sa mga nagpasingot, sa mga nagbagotbot
ang kagidlay, magpahipi nga magpaabot
sa kahigayonang, mahutdan ug paningkamot…

Balak Back2Back: Kamatuoran VS Bakak

KAMATUORAN
ni Atty James Lobedica

pulong nga magdala ug panag-ingnan,
litokon sa buhat nga sulundon sa tanan,
han-ukanan sa tukma nga kasayuran,
ladlaran ug ayagan sa mga hisgotanan,
ehemplo’ng ikapakita sa tanan…

may mag-ukon ukon, mura’g masud-ipan
mohangad, moduko, daw dili mahimutang

Balak Back2Back: Agik-ik VS Buhakhak

AGIK-IK
by Atty James Lobedica

Pinugnan’g bahakhak ang agik-ik
Panagway’ng mug-ot ipangwilik
Kini ang katawang hinay, tinihik

Sangpotanan kini sa lingaw-lingaw
Sa mabasa ug madungog nga pasiaw
Tambal sa kaguol ug kamingaw

May mag agik-ik atong masaksihan
Sa problema diay siya nahutdan
Agik-ik nahimo niyang dangpanan

Balak Back2Back: Ti-on VS Hul-bot

TI-ON ni Atty James Lobedica

buhat nga makatandog,
imong balahibo mamarog,
ang pagtion maoy pagtudlo
sa isig ka tawo gamit ang usa ka hinagiban

nga pinaubanan ug mando,
magkadaiya ang buhat nga pagti-on,
depende sa butang nga gigamit sa pagti-on,
adunay ti-on nga magdala ug kahadlok

Balak Back2Back: Saad VS Panumpa

SAAD
by Atty James Lobedica

pulong nga makapadasig ug makapaluag,
manghatag ug pasalig nga kuno dili molubad,
mga bituon sa langit ihalad aron ang saad mohayag,
adunay mosaad himoong posible ang imposible,

ang saad mopahimong sayon, sa lisod buhaton,
may saad nga mamunga ug uhaa, bata diay ang resulta,
pagkadaghan gayud sa mga saad, sama sa nanaad,
ug sa mga binuhat nga andam modawat ug saad.

Balak Back2Back: Tsismis VS Libak

TSISMIS
By James Lobedica

Buhat nga magumikan sa pagpamantay sa uban,
Dili gani makaalinggat sa kaugalingong nataran,

Dali kaayo’ng makabalibad, kon imong sudyaan
Kaligo ug pangwaswas sa tinagoan makalimtan,

Kanunay’ng unahon ang tsismis nga kinaham,
Kon ikaw matutokan, himoon kang sumsoman,

Balak Back2Back: GAHI vs Humok

GAHI
by Atty James Lobedica

pulong nga magdala ug kalig-on,
baskug, kamakugihon, dili agdahonon,
bantok, bus-ok, dasok ang gahi’ng butang,
balit-ad kini sa lumoy’ng kuyaw mabiyaan.

kon ikaw mobati ug kagahi, dili ka makasabot,
imong pagbati mag-umido, imong mga mata alisto,