You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Tag Archives: Civil Engineers

Featured Tula: Ang Magpapamaypay

Ang Magpapamaypay

Maisisisi ba sa aba’ng kamangmangan ang siya ay tinambangan?
Naiiwas ba naman sana siya ng karunungan sa katraydoran?
Nakilatis nga ba sana nito,
… lalo’t kapwa bayani niya ang dapat na sinino?

Bagama’t masaya ang ikaw ngayo’y pinipitagan
Kirot at lungkot ang kaalinsabay mo’ng kapanahunan
Madilim natin’g kasaysayan at masaklap na katotohanan
Pagkitil sa naturingan’g ama ng himagsikan

Roll of Successful Examinees for Architects and Civil Engineers in Middle East

Roll of Successful Examinees in the
ARCHITECT LICENSURE EXAMINATION – MIDDLE EAST
Held on OCTOBER 25 & 26, 2012
Released on NOVEMBER 23, 2012

  1. ABIAN, CARLO MAGNO MIRANDA
  2. ACAR, ANNA VANESSA DAGSA
  3. AL-MUHSIN, JASSIM JAMAL WAJE
  4. ALBERASTINE, ALLISTER JOSEPH PIL
  5. ALIPASPAS, VICENTE DULGUIME
  6. AMBROCIO, JOCELYN IMMACULATA
  7. ANTONIO, EDUARDO AGUALLO

PICE-OFCER conducts Computer-Aided Planning & Scheduling

Communities report for patnubay.org by Ka Melvin Candelario

The 71 attendees of the successful PICE-OFCER seminar on Project Planning & Scheduling last 13, 20 & 27 July were happy of the added skills and empowerment gained from it; some would try cashing in on it to rise higher as usual compensation packages of