italy

35,000 seasonal workers, papasok ng Italya

Roma – Marso 9, 2012 – Ngayong taon ay papasok muli ng Italya ang 35,000 mga seasonal workers para magtrabaho sa agrikultura, turismo at mga hotels. Ang dekreto na magpapahintulot sa mga new entries ay…
Rizal day, ginanap sa Roma

www.akoaypilipino.eu Isang makasaysayang paggunita sa Rizal Day ang ginanap sa Piazzale Manila – Rome sa pangunguna ng PDGII noong nakaraang Enero 6. Rome – Isang makabuluhang ika-limang taon ng paggunita sa kamatayan ni Jose Protacio…